วิธีละหมาดซุบฮิ การละหมาดซุบฮิ พร้อมภาพประกอบ


วิธีการละหมาดซุบฮิของอิสลาม เวลาในการละหมาด ขั้นตอนการละหมาดฟัรดู


 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ

วิธีการละหมาด 5 เวลา  วิธีการละหมาดของอิสลาม เวลาในการละหมาด ขั้นตอนการละหมาดฟัรดู

การละหมาด หรือ สวด (นมาซ หรือ นมัสการ) การละหมาดหรือการนมัสการพระเจ้าคือการแสดงความเคารพต่อพระเจ้า เป็นการปฏิบัติเพื่อแสดงความภักดีต่อพระเจ้า เป็นการปฏิบัติเพื่อแสดงความภักดีต่อพระเจ้า การสำรวมจิตระลึกถึงพระเจ้า

การละหมาดเป็นการขัดเกลาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพลังให้แข้มแข็ง การสำรวมจิตหรือการทำสมาธิเพื่อมิให้จิตใจวอกแวกไปในเรื่องต่างๆ เป็นภาวะที่จิตใจได้เข้าไปสัมผัสกับความเป็นเอกภาพกับพระเจ้า ทำให้จิตสงบ ตั้งมั่น อดทน

ผู้ที่มีความทุกข์และประสบปัญหาชีวิตในด้านต่างๆ การละหมาดเป็นเครื่องช่วยที่ดีที่สุด ทั้งยังฝึกตนเองให้ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ให้อยู่ในระเบียบวินัย รักษาความสะอาด และยังเป็นการบริหารร่างกายอย่างดียิ่ง

หากเป็นการละหมาดรวมยังเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีพร้อมเพรียง ความเสมอภาค และภราดรภาพอีกด้วยการทำละหมาด เป็นกิจที่ต้องทำเป็นประจำในหลายวาระ คือ

1. รอบวัน ผู้เป็นมุสลิมจะต้องทำละหมาดวันละ 5 เวลา คือ

1.1 เวลาย่ำรุ่ง เรียกว่า ละหมาด ซุบหฺ ปฏิบัติ 2 ร็อกอะฮ์

1.2 เวลากลางวัน เรียกว่า ละหมาด ดุฮฺริอฺ ปฏิบัติ 4 ร็อกอะฮ์

1.3 เวลาเย็น เรียกว่า ละหมาด อะซัร ปฏิบัติ 4 ร็อกอะฮ์

1.4 เวลาพลบค่ำ เรียกว่า ละหมาด มัฆริบ ปฏิบัติ 3 ร็อกอะฮ

1.5 เวลากลางคืน เรียกว่า ละหมาด อิชาอ์  ปฏิบัติ 4 ร็อกอะฮ์

สอนวิธีการละหมาด ที่ถูกต้อง ของ การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ

วิธีละหมาดซุบฮิ

ละหมาดซุบฮิมี 2 ร็อกอะฮ์ ให้ปฏิบัติตามลำดับดังนี้

ร็อกอะฮ์ที่ 1

(1) ให้เริ่มละหมาดด้วยการยืนตรง เท้าห่างกันประมาณ 1 คืบ หันหน้าไปทางกิบละฮ์ สำหรับประเทศไทยให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ตามองลงไปที่ที่จะสุญด(ก้มกราบ) สำรวมจิตใจ แน่วแน่ต่ออัลลอฮ์ชุบฮานะฮูวะตะอาลา

(2) ตั้กบีรร่อตุ้ลเอียะฮ์รอม คือ ยกมือทั้งสองข้าง โดยกางฝ่ามือไปข้างหน้า ให้หัวแม่มือจรด หรืออยู่ระดับติ่งหูทั้งสองข้าง แล้วกล่าวคำว่า

الله أكبر  (อัลลอฮู่อั้กบัร)

ในขณะที่กล่าวว่า อัลลอฮู่อั้กบัร ให้ตั้งเจตนาหรือนึกในใจว่า

"ข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซุบฮิ 2 ร็อกอะฮ์ในเวลา เพื่ออัลลอฮ์ตะอาลา"

แล้วลดมือทั้งสองลงมากอดอกให้มือขวาทับข้อมือซ้าย

3. แล้วอ่านดุอา อิฟติตะฮ์ ดังนี้


อ่านว่า (อัลอฮุอั๊กบัรกะบีรอ, วัลฮัมดุลิ้ลลาฮิ กะชีรอ , วะซุบฮานั้นลอฮิ บุ๊กร่อ เตาวะอะซีลา , วัจยะฮ์ตุ วัจฮิยะ ลิ้ลล่าซี่ ฟะต้อร็อสส่ามาวาติวั้ลอัรด้อ , หะนีฟัมมุสลีเมา, วะมาอ่านะมินั้ลมุชริกีน , อินนะซ่อลาตี วะนุสุกี วะมะฮ์ยายะ วะมะมาตี ,
ลิ้ลลาฮิร็อบบิ้ลอาละมีน, ลาชะรีกะละฮ์ วะบิซาลิก้า อุมิรตุ , วะอ่านะ มินั้ลมุสลีมิน )

4. อ่านอะอูซุบิลลาฮ์ บิสมิลลาฮ์และซุเราะอ์ฟาติฮะห์ จนจบ คือ


อะอุซู้บิ้ลลาฮิ มินัชชัยฏอ นิ๊รร่อญีม 

บิสมิลลา ฮิรเราะห์ มา นีรรอฮีม

(อัลฮัมดุลิ้ลลาฮิ ร็อบบิ้ลอาละมีน , อัรเราะฮ์มานิ๊รรร่อฮีม , มาลิกิเยามิดดีน, อี้ยากะนะอ์บุดู้ วะอี้ยาก่า นัสตะอีน , อิห์ดินัสศิรอต็อลมุสตะกีม , ซิรอต็อลล่าซีนะอันตะอะลัยฮิม , ฆ็อยริ้ลมัฆดูบิ่าลัยฮิม ว่าลัดด้อลลีน อามีน

(5 ) อ่านซูเราะฮ์หนึ่งหรือตอนหนึ่งของอัลกุรอาน เช่น ชูเราะย์อัลกาฟิรูน คือ

อ่านว่า " บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรอฮีม กุ้ลยาอัยยูฮัลกาฟีรูน ลาอ๊ะบูดูมาตะบูดูน ว่าลาอันตุม อาบี้ดูน่ามาอันตุม ว่าลาอาน่าอ่าบีดุมมาอ้าบัดตุม วาลาอันตุม อาบี้ดูน่ามาอะบุด ล่ากุมดีนุกุม วาลี่ยาดีน "

6. เมื่ออ่านซุเราะห์ เสร็จแล้ว ให้กล่าวว่า อัลลอฮู่อั้กบัร พร้อมกับยกมือทั้งสองเหมือนกับการตั๊กบีรร่อตุ้ลอิฮรอม ในข้อ 2 แล้วเอามือลง ก้มศรีษะ โดยโน้มตัวลงเอาฝ่ามือจบเข่า ให้ศรีษะและหลังอยู่ในระดับเดียวกัน เรียกว่า ร่อเกาะอ์ หรือรูกัวะอ์หยุดนิ่งพร้อมกับอ่านตัลเบียะฮ์ คือ

سبحان ربي العظيم وبحمده

อ่านว่า " ซุบฮานะร็อบบิยัลอ้าซีม วะบิฮัมดิฮ์ "

(7) เมื่อกล่าวตัสเบียะฮ์จบแล้วให้เงยศีรษะขึ้นมายืนตรง ขณะที่กำลังเงยให้กล่าวว่า

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (ชะมิอัลลอฮู่ ลิมันฮะมีดะฮ์)

พร้อมกับยกมือทั้งสองขึ้นเสมอไหล่ เหมือนการตักบีรครั้งแรก แล้วจึงลดมือลงแนบข้างตัว เรียกว่า เอี๊ยะติดาล ขณะที่ยืนตรงนี้ให้กล่าว

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ  (ร๊อบบะนา ละกั้ลฮัมด์)

(8) กล่าว "อัลลอฮุ่อักบัร" พร้อมกับลดตัวลงคุกเข่ากับพื้น เอาฝ่ามือยันพื้นให้ปลายนิ้มือชี้ตรงไปข้างหน้า แล้วก้มลงให้หน้าผากแนบกับพื้น และจมูกแตะพื้นปลายนิ้วเท้าแนบพื้น เรียกว่าสุญด ให้หยุดนิ่งพร้อมกล่าวว่า

سبحان ربي الأعلى وبحمده

(ซุบฮานะร็อบ บิยั้ลฮะอ์ลา วะบิฮัมดิฮ์)

 

(9) กล่าวالله أكبر  (อัลลอฮู่อั้กบัร) พร้อมกับเงยศีรษะจากสุญดขึ้นมานั่งเรียกว่า นั่งระหว่างสองสุญด ในการนั่ง ให้เอาตาตุ่มเท้าซ้ายรองก้น ให้ท้องนิ้วของเท้าขวายันพื้น ฝ่ามือทั้งสองวางบนเข่าแล้วจึงอ่าน

อ่านว่า "ร๊อบบิ๊ฆฟิรลี วัรฮัมนี วัรซุกนี วะฮ์ดินี วะอาฟินี วะอ์ฟิอันนี"

 

(10) เมื่ออ่านจบแล้วจึงกล่าว อัลลอฮุอักบัร พร้อมกับกัมลงสุญดอีกครั้ง เรียกว่า สุญดครั้งที่ 2 อ่าน ซุบฮานะร๊อบบี้ยั้ลอะอ์ลา ว่าบีฮัมดีฮ์ 3 ครั้ง เหมือนการสุญดครั้งแรก

(11) เมื่อกล่าวจบแล้วจึงเงยจากสุญดครั้งที่ 2 พร้อมกับกล่าว อัลลอฮุอักบัร มายืนตรงเอามือกอดอกเหมือนเดิม

การปฏิบัติมาตั้งแต่ข้อที่ 1 -11 เรียกว่า จบร็อกอะฮ์ที่ 1

ร็อกอะฮ์ที่ 2 ปฏิบัติต่อจากข้อ 11 คือ

(12) อ่าน บิสมิ้ลลาฮ์, ซูเราะฮ์อัลฟาติฮะฮ์ และกล่าว อามีน เหมือนที่กล่าวในข้อ 4 ทุกประการ

(13) อ่านซูเราะฮ์ใดซูเราะฮ์หนึ่งจากอัลกุรอาน เช่น ซูเราะฮ์อัลอิคลาส คือ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  اللَّهُ الصَّمَدُ   لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ  وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

คำอ่าน: บิสมิ้ลลา ฮี๊รเราะห์มา นิ๊รร่อฮีม

(กุ้ลฮู่วัลลอฮุ่อะฮัด อัลลอฮ์ฮุสซ่อมัด ลัมยะลิด วะลัมยูลัด วะลัมยะกุ้ลละฮู กุฟุวันอะฮัด)

(14) เมื่ออ่านซูเราะฮ์จบแล้ว ให้ตั๊กบีรแล้วรู่กัวะอ์ โดยอ่านและปฏิบัติเหมือนข้อ 6 ทุกประการ

(15) เอี๊ยะอ์ติดาล (เงยศีรษะจากรู้กัวะอ์) โดยอ่านและปฏิบัติเหมือนข้อ7 ทุกประการ

(16) ขณะที่ยืนตรงเสร็จจากเอี๊ยะอ์ติดาล เฉพาะละหมาดซุบฮิ มีสุนัตให้ยกมือทั้งสอง ขึ้นเพื่ออ่านดุอาอ์ (ขอพร) เรียกว่า ดุอาอ์กุนูต คือ

(อัลลอฮุมมะห์ดินี ฟีมันฮะดัยต์, วะอาฟินี ฟีมันอาฟัยต์, วะตะวัลละนี ฟีมันตะวัลลัยต์, วะบาริกลี ฟิมาอะอ์ตอยต์, วะกินี บิเราะห์มะติก่า ชัรร่อมากอฎอยต์, ฟะอินนะก้าตักฎีย์ วะลายุกฎออะลัยก์, วะอินนะฮู ลายะซิลลุเมาวาลัยต์ วะลายะอิซซุ มันอาดัยต์, ตะบาร็อกตะ ร็อบบะนา วะตะอาลัยต์, ฟะละกัลฮัมดุ อะลามากอดอยต์, อัสตัฆฟิรุก่า วะอะตูบุอิลัยก่า, วะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมะดิว วะอะลาอาลิฮี วะเศาะห์บิฮีวะซัลลัม)

(17) เมื่ออ่านดูอากุนูตเสร็จแล้วให้กล่าว อัลลอฮุอักบัร แล้วก้มลงสุญด โดยกล่าวและปฏิบัติตามข้อ 8

(18) นั่งระหว่างสองสุญด ให้กล่าวและปฏิบัติเหมือนข้อ 9

(19) สุญดครั้งที่ 2 โดยปฏิบัติเหมือนข้อ 10

(20) เมื่อเงยจากสุญดครั้งที่ 2 พร้อมกับกล่าว อัลลอฮุอักบัร ให้นั่งลงเพื่ออ่านตะฮียัต

สำหรับการละหมาดซุบฮิ การนั่งครั้งนี้เรียกว่า การนั่งตะฮียัตครั้งสุดท้าย เพราะเป็นการนั่งเพื่ออ่านตะฮียัตในร็อกอะฮ์สุดท้าย (ร็อกอะฮ์ที่ 2)

วิธีการนั่งตะฮียัตครั้งสุดท้าย ซึ่งเรียกว่า การนั่งตะวัรรุก คือนั่งให้ก้นราบกับพื้นเอาเท้าซ้ายสอดไปใต้แข้งของเท้าขวา ให้ท้องนิ้วเท้าขวายันกับพื้น เอามือวางบนขาอ่อนเสมอกับหัวเข่า กำมือขวาเพียง 4 นิ้วสำหรับนิ้วชี้ไม่ต้องกำปล่อยให้ชี้ออกไปข้างหน้ายังที่สุญด แล้วอ่านคำตะฮียัต

(21) ในการนั่งตะฮียัดครั้งสุดท้าย ต้องอ่านทั้งคำอัตตะฮี้ยาฯ และบทซอละหวาต สำหรับคำอ่านอัตตะฮี้ยาฯ คือ

คำอ่าน: (อัตตะฮี้ยาตุ้ลมู่บาร่อกา ตุซซ่อลวา ตุ้ฏตอยยี่บาตู้ลิ้ลลาฮ์ อัสสะลามู่อะลัยก้า อัยยู่ฮันนะบียู่ วะเราะห์มะตุ้ลลอฮี่ วะบะร่อกาตู้ฮ์ อัสสะลามู่อะลัยนา วะอะลาอี้บาดิ้ลลาฮิสซอลีฮีน อัชฮะดู้อันลาอี้ลาฮะอิ้ลลัลลอฮ์ วะอัชฮ่าดู้อันน่า มู่ฮำมะดัร ร่อซูลุ้ลลอฮ์)

(22) เมื่ออ่านอัตตะฮี้ยาฯ จบแล้ว ให้อ่านบทซ่อละหวาต ดังต่อไปนี้

คำอ่าน: (อัลลอฮุมม่า ศ็อลลี่อะลามุฮัมมัด วะอะลา อาลี่ มุฮัมมัด กะมาศ็อลลัยต้า อะลาอิ๊บรอฮีม วะอะลาอาลิ อิบรอฮีม วะบาริก อะลามุฮัมมัด วะอะลาอาลิมุฮัมมัด, กะมาบาร็อกต้า อะลาอิบรอฮีม วะอะลาอาลิอิบรอฮีม ฟิ้ลอาละมีน่า อินนะก้า ฮะมีดุน มะญีด )

(23) เมื่ออ่านซอลาหวาตจบแล้ว ให้กล่าวสลาม โดยกล่าวว่า

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุ้ลลอฮ์

พร้อมกับผินหน้าไปทางขวาสุด และกล่าวอีกว่า

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุ้ลลอฮ์

พร้อมกับผินหน้าไปทางซ้ายสุด

จบการละหมาดซุบฮิ 2 ร็อกอะฮ์

จากหนังสือ คู่มือมุอัลลัฟ (มุสลิมใหม่) 

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23734

บทความที่น่าสนใจ

อัพเดทล่าสุด