วิธีละหมาดสุริยคราส พร้อมคำเหนียตภาษาไทย


840 ผู้ชม

วิธีละหมาดสุริยคราส พร้อมคำเหนียตภาษาไทย


วิธีละหมาดสุริยคราส พร้อมคำเหนียตภาษาไทย

สุริยคราสหรือจันทรคราส เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติไม่เกี่ยวกับการเกิดการตาย การมีโชคหรือเคราะห์ร้ายของผู้หนึ่งผู้ใด การละหมาดเมื่อเกิดสุริยคราสหรือจันทรคราสนั้น เป็นชุนนะย์มุอักกะดะฮ์(สุนัตที่แข็งแรง) ควรกระทำอย่างยิ่ง ให้ทำ

เป็นญะมาอะฮ์ มี 2 ร็อกอะฮ์ โดยเริ่มตั้งแต่มีปรากฏการณ์จนสิ้นปรากฏการณ์ ไม่มีอาซานและอิกอมะฮ์ แต่ใช้คำว่า "อัศศ่อตุ ญามิอะฮ์ " (โปรดมาละหมาดพร้อมกันเถิด) แทน

สุริยคราส หรือสุริยุปราคา ตรงกับภาษาอาหรับว่า กุสูฟ คือ การที่แสงตะวันถูกบังไปหมดหรือหายไปบางส่วนในเวลากลางวัน

จันทรคราส หรือจันทรุปราคา ตรงกับภาษาอาหรับว่า คุสูฟ คือ การที่แสงจันทร์หายไปหมดหรือหายไปบางส่วนในเวลากลางคืน

ในแต่ละปีสามารถเกิดสุริยุปราคาบนโลกได้อย่างน้อย 2 ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้ง ในจำนวนนี้อาจไม่มีสุริยุปราคาเต็มดวงเลยแม้แต่ครั้งเดียว หรืออย่างมากไม่เกิน 2 ครั้ง โอกาสที่จะได้เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงสำหรับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งบนพื้นโลกนั้นค่อนข้างยาก เนื่องจากสุริยุปราคาเต็มดวงแต่ละครั้งจะเกิดในบริเวณแคบ ๆ ภายในแถบที่เงามืดของดวงจันทร์พาดผ่านเท่านั้น

 วิธีละหมาดสุริยคราส พร้อมคำเหนียตภาษาไทย

วิธีละหมาดสุริยคราสและจันทรคราส

ให้ตักบีร่อตุ้ลเอียะห์รอมเข้าทำการละหมาด

ถ้าเป็นละหมาดสุริยคราส ให้เหนียต (ตั้งเจตนา) ว่า

"ข้าพเจ้าละหมาดสุนัตสุริยคราส 2 ร็อกอะฮ์ เพื่ออัลลอฮ์ตะอาลา "

และถ้าเป็นละหมาดจันทรคราส ให้เหนียต(ตั้งเจตนา)ว่า

"ข้าพเจ้าละหมาดสุนัตจันทรคราส 2 ร็อกอะฮ์ เพื่ออัลลอฮ์ตะอาลา "

อ่านดุอาอฺอิฟติตาห์ ซูเราะฮ์ฟาติฮะห์ ชูเราะห์ใดชูเราะฮ์หนึ่ง แล้วรูกัวะอ์ หลังจากนั้นให้เงยศีรษะขึ้นจากรูกัวะอ์ แล้วยืนตรง อ่านฟาติหะฮ์ และชูเราะห์ใดก็ได้ อีกเป็นครั้งที่สอง แล้วรูกัวะอ์ และเงยศีรษะนั้นมายืนตรง(เอียะอ์ติดาล)เป็นครั้งที่สอง หลังจากนั้นจึงก้มลงสุญด 2 ครั้ง

หลังจากนั้นให้ทำละหมาดร็อกอะฮ์ที่ 2 เหมือนร็อกอะฮ์แรก โดยการยืน 2 ครั้งการอ่าน 2 ครั้ง การรูกัวะอ์ 2 ครั้ง การเอียะอ์ติดาล 2 ครั้ง การสุญด 2 ครั้ง หลังจากนั้นให้ทำการละหมาดจนครบถ้วนเหมือนละหมาดทั่วไป

สุนัตให้อิหม่ามอ่านดังในละหมาดจันทร์คราส ไม่ต้องอ่านดังในละหมาดสุริยคราส เสร็จแล้วให้อิหม่ามอ่านคุตบะฮ์เช่นเดียวกับคุตบะฮ์วันศุกร์ ในคุตบะฮ์ทั้งสองเตือนให้ผู้ศรัทธาเตาบัตตัว เลิกเกี่ยวข้องกับบาปทั้งหลาย และให้หันมาทำความดี เช่นการทำทาน และอื่น ๆ

ส่วนการกระทำที่ไม่กี่ยวกับที่กล่าวไว้แล้ว ซึ่งเป็นประเพณีของบางท้องถิ่น เช่นการตีปี๊บ ยิงปืน จุดประทัด และเขย่าต้นไม้ เป็นตัน เป็นการกระทำที่ไม่มีในบทบัญญติศาสนาอิสลาม 

 https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23772

บทความที่น่าสนใจ

อัพเดทล่าสุด