สุญูดนานๆ ในละหมาด รู้ไหมดีต่อสุขภาพอย่างไร? ซุบฮานัลลอฮ์!!


การสุญูดเกี่ยวข้องกับอวัยวะ 5 ส่วนที่ต้องสัมผัสกับพื้นดิน คือหน้าผาก จมูก ฝ่ามือทั้งสองข้าง หัวเข่า และปลายนิ้วเท้าทั้งสองข้าง


สุญูดนานๆ ในละหมาด รู้ไหมดีต่อสุขภาพอย่างไร? ซุบฮานัลลอฮ์!!

การสุญูดเกี่ยวข้องกับอวัยวะ 5 ส่วนที่ต้องสัมผัสกับพื้นดิน คือหน้าผาก จมูก ฝ่ามือทั้งสองข้าง หัวเข่า และปลายนิ้วเท้าทั้งสองข้าง

สุญูด คือ การนอบนัอมถ่อมตน สรรเสริญต่อองค์อัเลาะห์ และเป็นการขอพรต่ออัลเลาะ รวมทั้งขจัดความทนงตน หยิ่งยโส ลืมตัว และอื่นๆ

Dr. FIDELMA ท่านได้เข้ารับอิสลาม เนื่องจากท่านได้ทราบถึงประโยชน์ของการสุญูดที่ส่งผลต่อสุขภาพ จากผลการวิจัยท่านได้พบว่า มีเส้นประสาทในสมองบางเส้นที่เลือดไม่สูบฉีด

“แต่ถ้าหากเราสูยูดเลือดจะทำการสูบฉีด แต่เส้นประสาทเหล่านี้แค่ต้องการการสูบฉีดของเลือดในบางเวลาเท่านั้น ” ก็คือ ในชวงเวลาละหมาดที่ศาสนาอิสลามถูกกำหนดไว้ (เวลารุ่งอรุณ Subuh. ตอนเที่ยง dzuhur. บ่าย ashar เย็น maqrib หัวค่ำ Isya)

…ฉะนั้น ใครที่ไม่ละหมาด เลือดจะไม่สูบฉีดไปเลี้ยงเส้นประสาท จนกระทั่งสมองของเขาไม่ทำงานตามปกติ

นี่คือหนึ่งคำชี้แนะสำหรับผู้คนในสังคมปัจจุบันนี้ที่ไม่ทำการละหมาด เพราะว่าสมองนั้นตำแหน่งของมันอยู่ด้านบนของหัวใจ

ดังนั้น prof hembing ได้กล่าวไว้ว่า หัวใจสามารถกระตุ้นให้เลือดสูบฉีดไปยังสมองได้เพียง ยี่สิบเปอร์ดเซ็นต์ ฉะนั้นตัวช่วยให้เลือดสูบฉีดอย่างดีนั้นคือ “การสุญูดนานๆ ”

เรืองนี้สอดคล้องกันกับคำสอนของท่านนบีมูฮัมหมัด ซ.ล. ที่ให้เราสุญูดนานๆ ในรอกาอัตสุดท้าย ประโยชน์ของการสูยูดนานๆ มีดังนี้

1. เพื่อให้หายจากอาการมึนศรีษะ

2. ไมเกรน

3. ผ่อนคลายสมอง

4. เพิ่มไหวพริบ

5. ควบคุมระบบหายใจ

6. กระชับมดลูก ปรับตำแหน่งลูกในท้องให้ถูกตำแหน่ง เป็นต้น

และหากเราสังเกตุจะเห็นว่าลักษณะของเส้นประสาทในสมองของเรานั้น มีลักษณะคล้ายกับคนกำลังสุญูด

ที่มา : halalthailand , islamhouse.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด