ละหมาดจันทรุปราคา มีวิธีละหมาดอย่างไร?


ละหมาดจันทรุปราคา มีวิธีละหมาดอย่างไร?

จันทรุปราคา ตรงกับภาษาอาหรับว่า คุสูฟ คือ การที่แสงจันทร์หายไปหมดหรือหายไปบางส่วนในเวลากลางคืน

จันทรุปราคา มันไม่ใช่ลางร้าย และมันไม่สามารถทำให้เกิดสิ่งชั่วร้าย หรือผลดีใดๆแก่ตัวเรา แต่มันถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อขจัดชิริก (การตั้งภาคี) ที่หลายๆคนคิดว่ามันคือ ปรากฏการณ์ลางร้ายที่มาพร้อมกับความชั่วร้ายและปรากฏการณ์นี้ มิได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความสวยงาม

แต่..มันถูกกำหนดมา เพื่อให้รำลึกถึงการลงโทษของพระองค์ และให้เกิดความเกรงกลัวในวันกิยามะฮฺ ซึ่งเป็นวันที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่ง ฉะนั้นพวกเรา จงขอบคุณพระองค์ และจงรีบเร่งในการรำลึกถึงพระองค์ ด้วย

การละหมาดสุนนะฮฺ ขอดุอาอ์ ขออภัยโทษต่อพระองค์ ในยามที่ได้พบเห็นจัทรคราสหรือ สุริยคราส ที่เป็นสัญญาณหนึ่งจากสัญญาณต่างๆทั้งหลายของพระองค์เถิด

ละหมาดจันทรุปราคา มีวิธีละหมาดอย่างไร?

การละหมาดจันทรุปราคา เป็นสุนัตมุอักกะดะฮ์สำหรับมุสลิมและมุสลิมะฮ์ทุกคน เมื่อเกิดจันทรุปราคาขึ้น

การละหมาดสุนัตจันทรุปราคานี้ สุนัตให้กระทำรวมกันแบบญะมาอะห์ แต่หากจะกระทำคนเดียวก็สามารถทำได้

เวลาสำหรับการละหมาดจันทรุปราคา คือ เมื่อแน่ใจว่าจันทรุปราคากำลังเกิดขึ้น ให้เริ่มละหมาดเมื่อเริ่มมีปรากฏการณ์ จนกระทั่งกลับสู่สภาพปรกติ

วิธีการละหมาดจันทรุปราคา 2 ร็อกอัต

โดยให้ตั้งเจตนาว่า “ข้าพเจ้าละหมาดสุนัตจันทรุปราคา 2 รอกอะฮ์เพื่ออัลลอฮ์ตะอาลา”

ร็อกอัตแรก

- อ่านฟาติฮะห์และอ่านซูเราะห์(ยาว)

- รุกั๊วะ(นาน)กลับขึ้นมายืนตรง

- อ่านฟาติฮะห์และอ่านซูเราะห์(ยาว)อีกครั้ง

- รุกั๊วะกลับกลับขึ้นมายืนตรง

- เมื่อยืนตรงแล้วให้ก้มลงซูหยูดสองครั้งเหมือนการละหมาดทั่วไป

ร็อกอัตที่สอง

- อ่านฟาติฮะห์และอ่านซูเราะห์(ยาว)

- รุกั๊วะ(นาน)กลับกลับขึ้นมายืนตรง

- อ่านฟาติฮะห์และอ่านซูเราะห์(ยาว)อีกครั้ง

- รุกั๊วะ(นาน)กลับขึ้นมายืนตรง

- เมื่อยืนตรงแล้วให้ก้มลงซูหยูดสองครั้ง

- นั่งตะซะฮฺฮุด อ่านอัตตะฮียาฯ แล้วให้สลาม

อนึ่ง การละหมาดสุนัตจันทรุปราคานี้ให้อ่านเสียงดัง การอ่าน สุนัตต่างๆ เหมือนการละหมาดทั่วไป เช่น ดุอาอ์อิฟติฟตาฮ์ การอ่านซูเราะห์ การกล่าวหลังจากยืนตรงเมื่อขึ้นจากรุกัวะ (ร๊อบบะนาละกัลลอฮัมดฺ) เป็นต้น

ที่มา: โรงเรียนอิสลามสันติชน

อัพเดทล่าสุด