เจอชายซาดิสม์ หลังแต่งงาน อิสลามมีทางแก้อย่างไรบ้าง?


เจอชายซาดิสม์ หลังแต่งงาน อิสลามมีทางแก้อย่างไรบ้าง ช่วยตอบที....


เจอผู้ชายที่ซาดิสม์และมีความต้องการทางเพศสูง ซึ่งเรารู้ตอนแต่งงานไปแล้ว ควรทำอย่างไร ?

ตอบโดย อ.มุรีด ทิมะเสน

เมื่อภรรยาทราบภายหลังว่าสามีของตนเป็นคนซาดิสม์ คือ บุคคลที่ชอบทารุณ หรือทำให้ฝ่ายหญิงเกิดความเจ็บปวดก่อนร่วมประเวณีไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเช่นนี้ศาสนาอนุญาติให้ฝ่ายภรรยาขออย่าได้โดยนำเรื่องไปบอกอิม่ามในท้องที่ของตน หรือแจ้งไปทาง กอฏีย์ ผู้รับผิดชอบตัดสินให้ยกเลิกการแต่งงานนั้น

นอกจากนั้นแล้ว อิสลามได้ห้ามการตีสตรีและได้เตือนถึงเรื่องนี้ไว้อย่างมากด้วยเช่นกัน   นั่นก็เพราะสถานภาพของเธอโดยปกตินั้นอ่อนแอ ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้  ท่านนบีมูฮำหมัด(ซ.ล) กล่าวว่า

“เจ้าอย่าได้ทุบตีภรรยาของเจ้าเหมือนตีทาส  แล้วหลังจากนั้นเจ้าก็ร่วมประเวณีกับนางในตอนกลางคืน”

แต่ในขณะเดียวกันอิสลามอนุญาตให้ตีเล็กน้อยเพื่อเป็นการตักเตือน แต่มิใช่ให้เจ็บที่ร่างกายหรือผิวหนัง   แต่มีเป้าหมายเพื่อให้นางสำนึกตนซึ่งเป็นการตีในกรณีที่จำเป็นและเฉพาะเจาะจง และในกรณีที่ภรรยาฝ่าฝืนสามี คือ ไม่เชื่อฟังสามีโดยขาดเหตุผลที่ยอมรับได้

มีรายงานจากอุมมุกัลซูม  ลูกของอบีบักรฺ  เธอกล่าวว่า "บรรดาชายถูกห้ามไม่ให้ตีบรรดาหญิงที่เป็นภรรยาของพวกเขา หลังจากนั้นพวกเขาต่างไปฟ้องร้องต่อท่านศาสดา   ท่านจึงอนุญาตให้ตีพวกนางได้"

แล้วเธอก็กล่าวอีกว่า "ผู้หญิงหลายคนต่างมาร้องเรียนกับครอบครัวของท่านศาสดา ว่าพวกนางทั้งหมดถูกตีทั้งนั้น"

หลังจากนั้นพวกเขาได้ถูกกล่าวว่า  :และคนที่ประเสริฐสุดในบรรดาพวกเขาจะไม่ตีบรรดาภรรยาของพวกเขา จากพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าข้างต้น  ได้อธิบายอย่างชัดเจนถึงแนวทางแก้ปัญหาการฝ่าฝืนของภรรยาต่อสามี   และบางครั้งวิธีเเก้ปัญหานี้อาจจะสร้างความเจ็บปวดบ้างเล็กน้อย  แต่มนุษย์ก็ย่อมรับมันได้  และเพื่อจะให้เกิดผลตามความคาดหมาย

วิธีนี้มี 3 ขั้นตอนด้วยกัน : (ในการลงโทษภรรยา กรณีต่าง)

ขั้นที่ 1 :  ขั้นตักเตือน ว่ากล่าว ให้คำเตือนถึงโทษที่อัลลอฮฺได้บอกไว้ และบอกกล่าวถึงสิทธิของสามีและความจำเป็นที่เธอต้องเชื่อฟังสามี     ขั้นตอนนี้ต้องใช้ความนุ่มนวลและความรักในการใช้คำพูด   หากวิธีนี้ไม่เป็นผลจำเป็นต้องใช้

ขั้นที่ 2: ขั้นแยกที่นอน   คือไม่นอนไม่ร่วมประเวณีกับเธอและไม่พูดคุยกับเธอ   ในขั้นนี้ต้องใช้ความนุ่มนวลร่วมกับความเด็ดขาด    หากวิธีนี้ยังไม่ได้ผล จึงต้องใช้

ขั้นที่ 3 : ขั้นตี  คือเป็นการตีที่ไม่สร้างบาดแผล กระดูกไม่แตกหัก และไม่เกิดรอยฟกช้ำและหลีกห่างจากการตีที่ใบหน้า     การตีนี้ก็เพื่อตักเตือนเท่านั้นไม่ใช่การทรมาน และเป็นการบอกให้รู้ว่าการกระทำของเธอนั้นเป็นที่ไม่พึงปรารถนา

อิสลามสอนและมีทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน ดังนั้นทุกปัญหาจะแก้ไขได้ทั้งหมด พร้อมกันนั้น ได้เสริมในส่วนของ การทำร้ายร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ตาม

islamhouse.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด