• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ดุอาอฺให้คนที่เราชอบมาเป็นคู่เรา โดยระบุชื่อในดุอาอฺด้วยได้ไหม?