ละหมาดญะนาซะห์แก่เด็กเล็ก


ละหมาดญะนาซะห์แก่เด็กเล็ก

การละหมาดญะนาซะห์ให้แก่ผู้เสียชีวิตในวัยเด็ก วิธีการจัดการศพเด็กเล็ก

1. หากเด็กคลอดออกมามีชีวิต เช่น มีเสียงร้องหรือมีการขยับร่างกาย จากนั้นเด็กก็เสียชีวิต แบบนี้จำเป็นต้องละหมาดให้แก่เด็กคนนั้นโดยไม่พิจารณาอายุครรภ์

2. หากเด็กคลอดออกมาในสภาพที่เสียชีวิตแล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- คลอดออกมาก่อนอายุครรภ์ครบ 4 เดือน ตอนนั้นเด็กจะยังมีร่างกายที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นักและยังไม่มีวิญญาณ จึงไม่จำเป็นต้องอาบน้ำ ห่อและละหมาด แต่จำเป็นต้องนำไปฝัง และมีสุนัตให้ห่อก่อนแล้วนำไปฝัง อนึ่งการละหมาดญ่านาซะฮฺให้แก่เด็กสภาพนี้ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม

- คลอดออกมาโดยมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 - 6 เดือน ตอนนั้นวิญญาณได้ถูกนำสู่ร่างเด็กในครรภ์แล้วแต่อวัยวะของร่างกายยังไม่ครบสมบูรณ์นัก นักวิชาการส่วนมากมีความเห็นว่า ให้อาบน้ำ ห่อและฝัง โดยไม่อนุญาตให้ละหมาดแก่เด็กผู้นั้น ยกเว้นอิหม่ามอะหฺมัด อิหม่ามอัซซาฟีอีตามทัศนะก้อดีมและบรรดาซอฮาบะฮฺและตาบีอีนหลายท่าน มีความเห็นว่า จำเป็นต้องละหมาดให้เด็กผู้นั้นด้วย เพราะเด็กมีวิญญาณแล้ว

- คลอดออกมาโดยมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ตอนนั้นร่างกายของเด็กเริ่มครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นอายุครรภ์ที่ศาสนาถือว่าเป็นอายุครรภ์ขั้นต่ำสุดที่ถูกพิจารณาแล้ว นักวิชาการมีความเห็นในเรื่องนี้แตกต่างกัน อิหม่ามอัซซาฟีอีในทัศนะก้อดีม อิหม่ามอะหฺมัด บรรดาซอฮาบะฮฺและตาบีอีนหลายท่าน มีความเห็นว่า จำเป็นต้องละหมาดให้แก่เด็กผู้นั้น และนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งมีความเห็นว่า ไม่ต้องละหมาดให้แก่เด็กผู้นั้น

- อนึ่ง ดารุ้ลอิฟตาอฺแห่งจอร์แดนได้ตอบประเด็นนี้ไว้ว่า ให้อาบน้ำ ห่อและละหมาดให้แก่เด็กที่มีอายุในครรภ์ 6 เดือนขึ้นไปเมื่อคลอดออกมาในสภาพที่เสียชีวิตแล้ว และนักวิชาการในประเทศซาอุดิอาระเบียก็มีความเห็นเช่นเดียวกันนี้

ที่มา: Abdulloh Nhoorag

อัพเดทล่าสุด