ดุอาอ์เมื่ออกหัก


ดุอาอ์เมื่ออกหัก หรือ ประสบความทุกข์หรือการสูญเสีย


ไม่มีใครบนดุนยานี้ที่ไม่อกหัก อกหักด้วยกันทุกคน  เพราะฉะนั้น เวลาจะรักใคร อย่ารักหมดหัวใจ เวลาจะเกลียดใครก็อย่าเกลียดหมดหัวใจ รักคนรักสามสิบเปอร์เซ็นต์พอ อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เผื่อไว้ แต่หากรักอัลลอฮฺ ให้รักร้อยเปอร์เซ็นต์เลย รักพ่อแม่ก็รักร้อยเปอร์เซ็นต์เลย รักอัลกุรอาน รักซุนนะฮฺนบี ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แต่หากรักวัตถุ เงิน ชื่อเสียง ตำแหน่ง เกียรติยศ แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์พอ 

ดุอาอ์เมื่ออกหัก หรือ ประสบความทุกข์หรือการสูญเสีย 

" อัลฮัมดุลิลลาฮฺ อินนาลิลลาฮฺวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน อัลลอฮุมมะอะญิรนี ฟีมุศีบะตี วะอัคลิฟลี ค็อยร็อน มินฮา"

ความว่า:  แท้จริงเราเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ และแท้จริงเราจะกลับไปยังพระองค์ โอ้ อัลลอฮฺ ขอทรงประทานผลบุญต่อความทุกข์ยากนี้ของข้า และขอทรงแทนมันด้วยสิ่งที่ดีกว่า)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: อ.มุสตอฟา อยู่เป็นสุข สวรรค์ในบ้าน

อัพเดทล่าสุด