• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ถ้ำฮิรออ์ สถานที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูล