นบีอิบรอฮีม มีอายุล่วงเข้าสู่วัยชรา โดยยังไม่มีบุตร


มะลาอิกะห์ ได้มาแจ้งข่าวดีแก่เขาว่า อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะประทานบุตรชาายให้แก่เขา ชื่ออิสหาก และหลังจากอิสหากแล้วเขาก็จะได้หลานอีกคนหนึ่ง ชื่อ ยะอ์กูบ....


นบีอิบรอฮีม มีอายุล่วงเข้าสู่วัยชรา โดยยังไม่มีบุตร

มะลาอิกะห์ ได้มาแจ้งข่าวดีแก่เขาว่า อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะประทานบุตรชาายให้แก่เขา ชื่ออิสหาก และหลังจากอิสหากแล้วเขาก็จะได้หลานอีกคนหนึ่ง ชื่อ ยะอ์กูบ

อิสหาก เป็นนบีของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ที่เป็นข่าวดีของนบีอิบรอฮีม (อ.ล.) และภรรยาของเขาชื่อ ซาเราะห์ เป็นข่าวดีจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ที่มีมายังชายชรา และภรรยาของเขาที่ชราภาพแล้วด้วยเช่นเดียวกัน เขาทั้งสองอยู่ในวัยที่ไม่อาจ ให้กําเนิดบุตรได้แล้ว

มันเป็นข่าวดีเกินกว่าจะกล่าวคำบรรยายใดๆ ได้ เพราะภรรยาอยู่ใน วัยเก้าสิบปี ส่วนสามีก็มีอายุถึงหนึ่งร้อยปีแล้ว

มันเป็นข่าวดีที่ต่อเนื่องกัน เพราะหลังจากได้บุตรชายชื่ออิสหากแล้ว ก็ยังจะได้หลานชายชื่อ ยะห์กูบ อีกด้วย หมายความว่าอัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะให้นบีอิบรอฮีม (อ.ล.) มีอายุยืนยาวไปจนได้เห็นหลานชายที่ชื่อ ยะล์กูบ ซึ่งเป็นบุตรของอิสหาก มันเป็นข่าวดีที่ผู้ชายทุกคนก็คาดหวังว่ามันจะเป็นความจริงที่เขาจะได้เห็นหลานชาย ซึ่งเป็นลูกของลูกชายของเขา ดังคำพังเพยที่ชาวอาหรับมักจะพูดว่า :

“ลูกที่ประเสริฐยิ่ง คือลูกของลูกชาย”

อิสหากไม่เป็นแต่เพียงเป้าหมายของข่าวดีเท่านั้น แต่เขายังเป็นสัญลักษณ์ของผลตอบแทนแห่งความอดทน ต่อสู้ และการคงทำหน้าที่ เผยแพร่ศาสนาอย่างต่อเนื่อง

และอิสหาก ก็เป็นเครื่องหมายหนึ่งของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ผู้ทรงยิ่งใหญ่ และเกรียงไกร เพราะอัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะประทานให้แก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์ อย่างคิดไปไม่ถึง อัลลอฮ์ (ซ.บ.) อาจประทานบุตรีให้แก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์ หรืออาจประทานบุตรชายให้แก่ผู้ที่พระองค์ต้องการ ไม่ว่าเขาจะอยู่ในวัยใดเพราะอัลลอฮ์ (ซ.บ.) เป็นผู้สร้างที่ทรงเดชานุภาพ การบริหารกิจการทั้งปวงอยู่ในมือของพระองค์

และขณะเดียวกัน อิสหาก ก็เป็นผลพวงจากการที่อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ตอบสนองคําวิงวอนของอิบรอฮีม (อ.ล.) ขณะที่เขาได้กล่าวว่า

“ข้าแด่องค์อภิบาล ขอได้โปรดประทานบุตรที่ดีมีคุณธรรมให้แก่ฉันด้วยเถิด”

และสิ่งที่อัลลอฮ์ (ซ.บ.)ประทานให้แก่อิบรอฮีมก็คือ การให้กําเนิดอิสหาก หากทั้งที่เขาอยู่ในวัยชราแล้ว ภายหลังจากการตอบสนองคําวิงวอน เพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่มนุษย์ทั้งหลาย

จากหนังสือ 25 ศาสดาในศาสนาอิสลาม / โดย อ.อรุณ บุญชม

 https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23266

อัพเดทล่าสุด