ขอบเขตของการทําซินา (การละเมิดประเวณี)


ขอให้อาจารย์ช่วยบอกขอบเขตของการทําซินาหน่อยค่ะ...


ขอให้อาจารย์ช่วยบอกขอบเขตของการทําซินาหน่อยค่ะ

ตอบโดย: อ.มุรีด ทิมะเสน

พระองค์อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ในอัล-กุรอานว่า :

“และสูเจ้าจงอย่าเข้าใกล้การทำซินา (การละเมิดประเวณี) แท้จริงสิ่งดังกล่าวเป็นสิ่งลามกและหนทางอันชั่วช้ายิ่ง” (ซูเราะฮฺ บนีอิสรออีล : 32)

อายะฮฺอัล-กุรอานข้างต้นได้กล่าวถึง การป้องกันมิให้บรรดามุสลิมเข้าใกล้สิ่งต่างๆ ที่เป็นชนวนนำไปสู่การทำซินา ไม่ว่าจะเป็นการอยู่กันตามลำพังสองต่อสองกับเพศตรงข้ามที่แต่งงานกันได้ หรือการสนทนากับเพศตรงข้ามในเชิงหยาบโลน การจับมือถือแขน หรือการแต่งกายในลักษณะที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศ เหล่านี้ถือว่าเป็น สิ่งต้องห้ามทั้งสิ้น

ฉะนั้นขอบเขตของการทำซินาจึงแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น

1. การทำซินาเล็ก ซึ่งมีความผิดแต่ไม่ต้องถูกลงโทษ

ได้แก่ การมองเพศตรงข้ามด้วยความสเน่หา “ท่านญะรีรฺบุตรของอับดุลลอฮฺ กล่าวถามท่านรสูลุลลอฮฺ (ซ.ล.) เกี่ยวกับการมอง เพศตรงข้ามโดยมิได้ตั้งใจ ท่านรสูล (ซ.ล.) จึงสั่งใช้ให้ฉันเมินหน้าหนี” (บันทึกโดยติรมีซีย์ หะดีษที่ 2926)

นั้นหมายความว่า ไม่อนุญาตให้มองเป็นครั้งที่สอง ซึ่งครั้งแรก ถือว่ามิได้เจตนา ส่วนการมองครั้งแรกแต่ใช้เวลาในการมองนานๆ ถือว่ามีบาปเช่นกัน เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวคัมภีร์อัล-กุรอานได้ระบุว่า

“และจงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) แก่บรรดาผู้ศรัทธาให้พวกเขา ลดสายตาของพวกเขาลงต่ำ” (ซูเราะฮฺ อัน-นูรุ : 30)

หะดีษอีกบทหนึ่งท่านรสูลุลลอฮ (ซ.ล.)  กล่าวไว้ว่า

“ทุกๆ สายตา (ที่มองไปยังบุคคลที่แต่งงานกันได้ ด้วยความ สิเน่หา) ถือว่าเป็นซินา” (บันทึกโดยติรมีซีย์ หะดีษที่ 2933)

หรือแม้กระทั่งการมองสิ่งพึงสงวน (เอาเราะฮฺ) ของเพศตรง ข้ามหรือเพศเดียวกันก็ตาม ถือว่าอยู่ในข่ายของการทำซินาเล็กทั้งสิ้น

ท่านรสูลุลลอฮฺ (ซ.ล.) กล่าวไว้ว่า

“ไม่อนุญาตให้บุรุษมองสิ่งพึงสงวนของบุรุษ และไม่อนุญาต ให้สตรีมองสิ่งพึงสงวนของสตรีด้วยกัน” (บันทึกโดยติรมีซีย์ หะดีษที่ 2945)

2. การทำซินาใหญ่ กล่าวคือจำเป็นจะต้องถูกลงโทษ

การทำชินาใหญ่ หมายถึง การที่อวัยวะเพศชายล่วงล้ำเข้าไปยังอวัยวะเพศหญิง ไม่ว่าจะหลั่งน้ำอสุจิหรือไม่หลั่งก็ตาม ถือว่าเป็นซินาใหญ่

การลงโทษผู้ทำซินาใหญ่แบ่งเป็น 2 ประการ

2.1 หากผู้ทำซินาใหญ่ยังมิได้แต่งงานไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามศาสนามีบัญญัติให้เฆี่ยนจำนวน 100 ที

2.2 หากผู้ทำซินาใหญ่แต่งงานแล้วไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตาม ศาสนามีบัญญัติให้เขาถูกขว้างจนกระทั่งสิ้นชีวิต

https://islamhouse.muslimthaipost.com/

อัพเดทล่าสุด