การเขียนคิ้วถาวร อาบน้ำละหมาด ใช้ได้หรือไม่?


การเขียนคิ้วถาวร อาบน้ำละหมาด ใช้ได้หรือเปล่าคะ?...


การเขียนคิ้วถาวร อาบน้ำละหมาด ใช้ได้หรือเปล่าคะ?

ตอบโดย: อ. มุรีด ทิมะเสน

ประการแรก ต้องเข้าใจก่อนว่า การเขียนคิ้วถาวรนั้นศาสนาอนุญาตให้กระทำได้หรือไม่ ผู้เขียนตอบ เลยว่า ศาสนาไม่อนุญาตให้มุสลิมเขียนคิ้วถาวร เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงการสร้างของพระองค์อัลลอฮฺ กล่าวง่ายๆ ว่าไม่พอใจในบางสิ่งบางอย่างที่อยู่บนใบหน้า ตัวอย่างเช่น คิ้วซึ่งไม่เป็นที่ถูกใจ ต้องการเปลี่ยนให้ถูกใจตนเอง จึงเปลี่ยนคิ้วเดิมโดยเขียนขึ้นใหม่ และเขียนอย่างถาวร

ท่านอับดุลลอฮฺเล่าว่า “ท่านรสูลุลลอฮฺ (ซ.ล.) สาปแช่ง (หมายถึง ท่านรสูล (ซ.ล.) ขอดุอาอฺต่อพระองค์อัลลอฮฺให้งดความ เมตตาแก่) บุคคลที่สัก บุคคลที่ถูกสัก และบุคคลที่ขจัดขนบนใบหน้า อย่างถาวร (ทั้งนี้เพื่อ) ปรารถนาความสวยงาม ดังกล่าวถือเป็นการ เปลี่ยนแปลงการสร้างของพระองค์อัลลอฮฺ” (บันทึกโดยติรมีซีย์ หะดีษที่ 2932)

ประการที่สอง หากเขียนคิ้วถาวรไปแล้ว หากอาบน้ำละหมาด จะใช้ได้หรือไม่? ก่อนอื่นผู้เขียนแนะนำว่า เมื่อรู้ว่าตนเองกระทำความผิดไปแล้ว จะเจตนาหรือไม่ก็ตาม วาญิบจะต้องเตาบะฮฺตัวต่อพระองค์อัลลอฮฺ จากนั้นให้รีบไปหาแพทย์เพื่อทำให้คิ้วกลับสู่สภาพเดิม

หากกระทำไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้คิ้วอยู่ในสภาพเช่นนั้นต่อไป เพราะถือว่าสุดความสามารถแล้ว และหากนางอาบน้ำละหมาดก็ถือว่า การอาบน้ำละหมาดนั้นใช้ได้ เพราะไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ทำให้น้ำละหมาดนั้นบกพร่อง

https://islamhouse.muslimthaipost.com/

อัพเดทล่าสุด