การสุญูดที่ถูกต้อง ขณะสุญูดเท้าต้องชิดกันไหม?


การสุญูดที่ถูกต้อง ขณะสุญูดเท้าต้องชิดกันไหม?

ตอบโดย : อ.ปราโมทย์ ศรีอุทัย

ถาม : การละหมาดในขณะสุญูดเท้าชิดหรือไม่ (ขอหลักฐานด้วย)

ตอบ: การสุญูดโดยให้ส้นเท้าเรียบชิดกันนั้น มีหะดีษ ซึ่งท่านอุรฺวะฮ์ อิบนุอัซ-ซุบัยรฺ ได้รายงานมาจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ร.ฎ. ว่า : ท่านศาสดามุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นั้นท่านวางส้นเท้าทั้งสองของท่านเรียบชิดกัน(ในขณะสุญูด)

บันทึกโดยท่านอิบนุคุซัยมะฮ์, ท่านอัล-หากิม, ท่านอัล-บัยฮะกีย์ และท่านอัฏ-เฏาะหาวีย์ในหนังสือมุชกิล อัล-อาษารฺ ด้วยสายรายงานที่ถูกต้องดังการรับรองของท่านอัล-หากิมและท่านอัษ-ษะฮะบีย์ครับ วัลลอฮุ อะอฺลัม

ภาพวิธีละหมาด ท่าวิธีละหมาดที่ถูกต้อง

การสุญูดที่ถูกต้อง ขณะสุญูดเท้าต้องชิดกันไหม?

การสุญูดที่ถูกต้อง ขณะสุญูดเท้าต้องชิดกันไหม?

การสุญูดที่ถูกต้อง ขณะสุญูดเท้าต้องชิดกันไหม?

การสุญูดที่ถูกต้อง ขณะสุญูดเท้าต้องชิดกันไหม?

การสุญูดที่ถูกต้อง ขณะสุญูดเท้าต้องชิดกันไหม?

การสุญูดที่ถูกต้อง ขณะสุญูดเท้าต้องชิดกันไหม?

การสุญูดที่ถูกต้อง ขณะสุญูดเท้าต้องชิดกันไหม?

การสุญูดที่ถูกต้อง ขณะสุญูดเท้าต้องชิดกันไหม?

อัพเดทล่าสุด

slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php