ญิน ถูกสร้างมาเมื่อใด?


ญิน ถูกสร้างมาเมื่อใด?

ญิน ถูกสร้างมาก่อนที่มนุษย์จะถูกสร้าง

ดังที่อัลลอฮฺได้ทรงกล่าวไว้ว่า :

"เราได้สร้างมนุษย์มาจากดินเหนียวที่แห้งจากดินโคลนสีดำและเราได้สร้างญินมาก่อนจากไฟแห่งลมร้อน" (ซูเราะฮฺ อัล-หิจญ์รฺ อายะห์ที่ 26-27)

นี่คือคําตอบที่ชัดเจนที่สุด

บทความโดย: อ.บรรจง บินกาซัน / ญินชีวิตที่เร้นลับ

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23212

อัพเดทล่าสุด