ประวัตินบีนุหฺ ชัยฏอนในเรือของนบีนูหฺ


ในหนังสือ ตับลีส อิบลีส ได้มีกล่าวไว้ว่า “เมื่อนบีนูหฺได้ขึ้นเรือ ท่านได้เห็นชายแก่คนหนึ่งที่ท่านจำไม่ได้ว่าเป็นใคร นบีจึงได้ถามชายผู้นั้นว่า ...


ประวัตินบีนุหฺ ชัยฏอนในเรือของนบีนูหฺ

ในหนังสือ ตับลีส อิบลีส ได้มีกล่าวไว้ว่า “เมื่อนบีนูหฺได้ขึ้นเรือ ท่านได้เห็นชายแก่คนหนึ่งที่ท่านจำไม่ได้ว่าเป็นใคร นบีจึงได้ถามชายผู้นั้นว่า “ท่านขึ้นมาบนเรือได้อย่างไร ?” ชายแก่ผู้นั้นได้ตอบว่า “ฉันขึ้นมาเพื่อทำให้หัวใจของสาวกของท่านเป็นทุกข์เพื่อที่หัวใจของพวกเขาจะได้อยู่กับฉัน แต่ตัวของเขาอยู่กับท่าน” นบีนูหฺจึงได้กล่าวว่า “ออกไปเสียศัตรูของอัลลอฮฺ” อิบลีสได้กล่าวว่า “มี 5 สิ่งด้วยกันที่ทําให้คนถูกทําลาย ฉันจะบอกให้ท่าน 3 สิ่งและจะไม่บอกท่านอีก 2 สิ่ง” อัลลอฮฺจึงได้ดลใจนบีนูหฺให้รู้ว่า “ไม่มีความจำเป็นต้องรู้ถึง 3 สิ่งนั้น สั่งมันให้บอกเจ้าถึง 2 สิ่งนั้น” มันจึงได้กล่าวว่า “คนถูกทำลายโดยคนที่อิจฉาและมีความโลภ ความอิจฉาเป็นสิ่งที่ถูกสาปแช่งและได้กลายเป็นชัยฏอนที่ถูกสาปแช่ง อาดัมได้รับอนุญาตให้เข้าสวรรค์ แต่เพราะความโลภ ฉันจึงได้สิ่งที่ต้องการจากเขาและเขาได้ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์”

ประวัตินบีนูหฺ หรือ โนอาห์

หลังการบูชารูปเจว็ด อัลลอฮฺทรงส่งท่านนบีนูหฺ (ดังนั้น ท่านนะบีนูหฺจึงถือเป็นนะบีท่านที่สองในบรรดานบีและร่อซูล) เพื่อมาฟื้นฟูศาสนาของท่านนะบีอาดัมและสอนลูกหลานของท่านนบีอาดัม ตั้งแต่ท่านนบีนูหฺมาประกาศเทศนาสู่การศรัทธาให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺ ก็มีกลุ่มต่อต้านออกมายืนหยัดในสิ่งที่เขาและบรรพบุรุษได้กระทำ ท่านนบีนูหฺจึงต้องทำงานหนักมาก อายุของท่านมากกว่าพันปี ในอัลกุรอานบอกว่านะบีนูหฺใช้เวลาดะอฺวะฮฺ 950 ปี ทำทุกวิถีทาง ทั้งในเชิงลับและเปิดเผย ใช้เสียงเบาและเสียงดัง พูดกับคนทุกวัย

อิมามกุรฏุบียฺได้รายงานว่า ท่านนบีนูหฺได้เทศนาเวลานานพอสมควร ถึงแม้กลุ่มต่อต้านจะยืนหยัดในเรื่องชิริก(การตั้งภาคีต่อพระผู้เป็นเจ้า) ให้ผู้ใหญ่สืบทอดเรื่องชิริกกับลูกหลานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ใหญ่จูงมือลูกมาหานะบีนูหฺแล้วบอกว่า "คนนี้เป็นคนบ้า อย่าฟังมัน อย่าเชื่อมัน" บ้านเราก็มี ประเทศมหาอำนาจสอนว่า "ไอ้พวกมุญาฮิดีนอย่าไปฟังมัน มันคนบ้า ก่อการร้าย" และนักเผยแผ่ศาสนาอิสลามก็ถือว่าเป็นคนเร่ร่อน คนไม่มีความเจริญ อย่าไปฟังมัน อย่าไปยุ่งกับมัน

ในทุกยุคสมัยเราจะได้เห็นฝ่ายต่อต้านสัจธรรม(คือต่อต้านบรรดานะบีและร่อซูล) เมื่อกลับไปศึกษาอัลกุรอาน เรื่องนบีนูหฺ นบีฮูด นบีซอลิหฺ หรือนบีต่าง ๆ ต้องมีฝ่ายต่อต้าน ทั้งๆที่เป็น(ผู้นำ)สัจธรรม(มาเผยแผ่) นั่นเป็นบทเรียนให้เห็นว่าค นที่ยึดในสัจธรรมต้องมีศัตรู เพราะฉะนั้นใครที่ยึดมั่นในความจริงต้องทำใจ เพราะนบีและร่อซูลทุกท่านที่มาประกาศสัจธรรมก็ยังถูกต่อต้าน

" ท่านนบีมุฮัมมัด ได้รับวะฮียฺครั้งแรกท่านนะบียังไม่รู้ว่าเป็นวะฮียฺ ก็ไปปรึกษาลุงของเขาชื่อ วะเราะเกาะฮฺ อิบน เนาฟัล ถามว่าที่เขาเห็นที่เขาได้ยินคืออะไร วะเราะเกาะฮฺซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ที่ยังไม่บิดเบือน บอกว่า "ถ้าหากที่ท่านพูดจริง แสดงว่าที่ท่านเจอคือญิบรีล และที่ท่านได้ยินคือวะฮียฺที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า และถ้าฉันมีชีวิต ฉันจะช่วยท่านขณะที่ท่านถูกขับไล่จากมักกะฮฺ" ตอนนั้นนบียังอยู่ในมักกะฮฺและยังไม่มีปัญหากับเครือญาติแต่ประการใด นะบีจึงบอกว่า "ญาติฉันจะไล่ฉันออกจากมักกะฮฺหรือ" วะเราะเกาะฮฺบอกว่า "หลานเอ๋ย ไม่มีใครนำสัจธรรมเหมือนสัจธรรมของท่าน เว้นแต่ต้องมีศัตรู" นี่คือบทเรียน เช่นเดียวกับในสมัยท่านนะบีนูหฺ ที่เริ่มมีศัตรูต่อต้านอะกีดะฮฺ ต่อต้านอีหม่าน "

สมัยท่านนบีนูฮฺมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นบนโลกใบ คือ น้ำท่วมโลก คนส่วนมากหรืออุละมาอฺบางท่านเข้าใจว่าเหตุการณ์น้ำท่วมนั้นท่วมทั่วโลก และมนุษย์ที่เหลือจากน้ำท่วมคือลูกของนบีนูหฺไม่กี่คน เรื่องนี้มีน้ำหนักมากในหนังสือตำราประวัติศาสตร์ของนะบีและร่อซูล เช่น อิบนิกะซีร อิบนิญะรีร อัฏฏ็อบรอนี

" แต่มีทัศนะอุละมาอฺบางท่านบอกว่าเรื่องน้ำท่วมโลก มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเล็กน้อย เพราะไม่มีหลักฐานชัดเจนที่บอกว่าน้ำท่วมทั่วโลก มีหลักฐานว่าอัลลอฮฺทรงลงโทษกลุ่มชนของท่านนบีนูหฺเนื่องจากไม่ยอมรับสัจธรรมที่ท่านนบีนูหฺนำมาสั่งสอน อัลลอฮฺทรงลงโทษให้จมน้ำ และน้ำท่วมทั่วบ้านทั่วเมืองจนไม่มีใครรอด แต่ไม่มีหลักฐานว่าน้ำท่วมทั่วโลกและมนุษย์ตายกันหมดเลย

" บางคนเอาข้อมูลมาจากการ์ตูน ส่วนหนึ่งเป็นความจริงมีระบุ เช่น นะบีนูหฺสร้างเรือจริง สัตว์ที่ท่านนะบีนูหฺนำมา ในอัลกุรอานอัลลอฮฺระบุว่าให้นำสัตว์ทุกชนิดเป็นคู่(ตัวผู้กับตัวเมีย)ขึ้นเรือ แต่ไม่ได้หมายถึงเอามนุษย์สองคน บางรายงานบอกว่ากลุ่มชนที่ศรัทธาต่อท่านนบีนูหฺมีประมาณ 300 คน(จากการเทศนา 950 ปี) แต่กลุ่มชนกาเฟรมีเป็นพันหรืออาจเป็นหมื่นเป็นแสน ทำให้เราต้องตระหนักว่าปริมาณคนที่ตอบรับสัจธรรมไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายหรือเครื่องวัดผลงาน คนทำงานแล้วมีคนตามเยอะ ไม่ใช่ว่าเขาประสบสำเร็จ เพราะถ้าหากถือว่าคนที่มีคนตามเยอะประสบความสำเร็จ ก็แสดงว่านักร้องสมัยนี้เก่งกว่านบี เพราะคนเลื่อมใสคนตามมาก "

" ท่านนบีนูหฺได้สร้างเรือและนำมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ หนีน้ำท่วม เป็นสัญลักษณ์ที่อัลลอฮฺบอกไว้กับนบีนูหฺว่าถ้าเห็นน้ำพุ่งจากเตาอบ(สมัยก่อนทำจากดิน ลักษณะเหมือนอุโมงค์หรือถ้ำ แล้วใส่ฟืนเข้าไป) แสดงว่าน้ำจะท่วมแล้ว ท่านนบีนูหฺก็เรียกศรัทธาชนให้ขึ้นบนเรือ และให้บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พยายามรณรงค์เพื่อหนีพ้นจากน้ำ แต่ที่แปลกคือคนสำคัญมากสำหรับนบีนูหฺไม่ยอมขึ้น ลูกชายนบีนูหฺ(นะบีนูหฺมีลูกหลายคน คือ ซาน ฮาน ยาซิร และกันอาน) มีรายงานว่ากันอานหรืออีกคนหนึ่งที่ฝืนนบีนูหฺ ไม่ขึ้นเรือ เพราะไม่ยอมศรัทธาในอะกีดะฮฺของนบีนูหฺ นบีนูหฺเรียกลูกขึ้นเรือ "


قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّـهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ

ความว่า "เขา (ลูกชาย) กล่าวว่า ฉันจะไปอาศัยภูเขาลูกหนึ่ง มันจะคุ้มครองฉันจากน้ำนี้ได้ เขา (นูหฺ) กล่าวว่า ไม่มีผู้ใดคุ้มครองในวันนี้จากพระบัญชาของอัลลอฮฺ เว้นแต่ผู้ที่พระองค์ทรงเมตตา และคลื่นได้ซัดเข้ามาระหว่างเขาทั้งสอง และเขา (ลูกชาย) ได้อยู่ในหมู่ผู้จมน้ำ" [ฮูด 11:43]

" เป็นบทเรียนสำหรับคนที่อบรมลูกหลาน เมื่อทำหน้าที่แล้ว แต่ลูกเกเร ไม่เชื่อฟัง ไม่ทำความดีกับบิดามารดา ไม่ต้องเสียใจ เราไม่ขาดทุน ไม่บกพร่อง แต่ต้องรู้สึกเสียใจเมื่อเราบกพร่องในการเลี้ยงดูลูกหลานของเรา บางคนบอกว่าฉันสอนลูกอย่างดี ส่งไปโรงเรียนคริสต์ที่ดีที่สุด อะไรที่เป็นอุปกรณ์ให้ความรู้ซื้อให้หมด แม้แต่ซีดีเกม โรงหนังทั่วประเทศลูกฉันเข้าหมด แล้วทีหลังมาหาว่าลูกหนีไป นั่นไม่มีการอบรมที่ถูก ต้องอบรมอย่างบรรดานะบีและร่อซูล สอนอัลกุรอาน หะฟัซกุรอานทั้งเล่มแล้วทีหลังไม่เอากุรอาน แบบนี้เรียกว่าอบรมอย่างดีแล้ว อันนี้เป็นบทเรียนที่เราต้องนำมาใช้ในชีวิต 

อัพเดทล่าสุด