ดุอาอ์เมื่อเจอบททดสอบ


16,341 ผู้ชม

ดุอาอ์เมื่อเจอบททดสอบ มีคำอ่านพร้อมความหมาย...


ดุอาอ์เมื่อเจอบททดสอบ

บททดสอบจากอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา นั้นมีมากมาย เมื่อพระองค์ทรงมองดูใครอยู่ แล้วก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เขาได้รับความดีงามในโลกอาคีเราะฮ์ พระองค์จะทรงทดสอบเขาในโลกดุนยานี้ด้วยหลากหลายขั้นตอน หลายวิธีการ และหลายรูปแบบที่คนๆ นั้นไม่อาจนึกถึง

อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสไว้ความว่า

ทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสความตาย และเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยสภาพการที่เลวและดีและในที่สุดพวกเจ้าก็จะถูกนำกลับมายังเรา(อัลอัมบิยาอ์ 21/35)

ดุอาอ์เมื่อเจอบททดสอบ

ดุอาอ์เมื่อเจอบททดสอบ

คำอ่าน:  ตะอซู บิลลาฮิ มิน ญะฮุดิอัลบะลาอิ วะดะเราะกอัชชะกออิ วะสูออัลเกาะฎออิวะชามาตะฮฺอัลอะอุดาอิ

ความว่า: ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ จากความยุ่งยากของการทดสอบ/ภัยพิบัติ จากการประสบกับความโชคร้าย จากความเลวร้ายของกําหนดสภาวะ และจากความยินดีของข้าศึก(ต่อสภาพความทุกข์ยากของชาวมุสลิม

หะดิษบันทึกโดย อัลบุคอรีย์ หมายเลข 63476

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23694

อัพเดทล่าสุด