• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

อาหารนบี อาหารที่ท่านบีชอบกิน มีอะไรบ้าง