• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ญิน รายงานภารกิจของนบี