มัวะอ์ญิซาตของท่านรอซูลุ้ลเลาะห์


มัวะอ์ญิซาตของท่านรอซูลุ้ลเลาะห์ นอกจากอัลกุรอานซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันเป็นอมตะแล้ว ท่านศาสนทูต ยังมีมัวะอ์ญิซาตอีกหลายประการ เช่น...


มัวะอ์ญิซาตของท่านรอซูลุ้ลเลาะห์

มัวะอ์ญิซาต คือ สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ ที่อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ให้เกิดขึ้นจากผู้ที่เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ (ซ.บ.)

มัวะอ์ญิซาต จะเกิดขึ้นตามสถานการณ์ที่พวกพ้องของศาสดามีความชำนาญการ หมายความว่า เป็นอย่างเดียวกับผู้คนในยุคของศาสดามีความนิยมชมชอบ และมีความเชี่ยวชาญ แต่พวกเขาไม่สามารถนำสิ่งที่

ศาสดาออกมาแสดงได้ มัวะอ์ญิซาตของนบีอีซา (อ.ล.) จะเป็นเรื่องทางการแพทย์ เพราะผู้คนในยุคนั้นนิยมชมชอบในทางนี้

มัวะอ์ญิซาตอันยิ่งใหญ่ของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) คือ คัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีความสละสลวยทางภาษา มีความหมายที่ลึกล้ำคุณลักษณะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชาวอาหรับมักกะห์ และคาบสมุทรอาหรับในยุคนั้นนิยมชมชอบ และยกย่องผู้ที่มีสำนวนโวหารดี

อัลกุรอานถูกประทานลงมาพร้อมด้วยสำนวนโวหารและท่วงทำนองที่ไพเราะ ล้ำหน้ากว่าบทกวีที่พวกเขาเหล่านั้นได้ประพันธ์ขึ้น อัลกุรอานได้ทำให้ชาวอาหรับตื่นตะลึง และจำนนต่อความงดงามทางภาษา ถ้อยคำของอัลกุรอานทั้งหมดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีผู้ใดสามารถ และจะไม่มีผู้ใดสามารถนำมาได้เหมือนอัลกุรอานจวบจนถึงวันสิ้นโลก

นอกจากอัลกุรอานซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันเป็นอมตะแล้ว ท่านศาสนทูต ยังมีมัวะอ์ญิซาตอีกหลายประการ เช่น

- ต้นไม้ก้มลงกราบท่าน และสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายแย้กล่าวคำยืนยันว่า ท่านเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ (ช.บ.)

- น้ำไหลออกมาจากซอกนิ้วมือของท่านจนคนกลุ่มหนึ่งดื่มได้จนอิ่มขณะที่พวกเขามีความกระหายอย่างรุนแรง

- การผ่าดวงจันทร์ออกเป็นสองซีก (อ่านเพิ่ม: การแยกออกของดวงจันทร์นั้นเป็นความจริง ที่อัลกุรอานไม่เคยกล่าวเท็จ)

- เนื้อแพะได้พูดกับท่านรอซูลุ้ลเลาะห์ โดยกล่าวว่า "อย่ากินฉันโอ้..ท่านรอซูลุ้ลเลาะห์ เพราะฉันมียาพิษที่ถูกใส่ไว้"

และยังมีมัวะอ์ญิชาตอีกมากมายของท่านนบี ที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้สนับสนุนท่าน เนื่องจากผู้คนต้องการหลักฐานยืนยันในการเป็นท่านนบี และรอชู้ลผู้ยิ่งใหญ่ของท่าน อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จึงส่งเสริมท่านด้วยมัวะอ์ญิซาตต่างๆ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า ท่านเป็นนบีท่านสุดท้ายที่ได้รับการพิทักษ์คุ้มครองจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และได้รับความช่วยเหลือจากทหารของพระองค์ และเป็นนบีผู้ประกาศเชิญชวนสู่สิ่งเดียวกันกับที่บรรดานบีทั้งหลายได้ประกาศเชิญชวนให้มาสู่ นั่นคือศาสนาที่อัลลอฮ์ (ซ.บ.)ทรงรับรองว่า เป็นศาสนาที่เที่ยงแท้ คือ ศาสนาอิสลาม เพราะบรรดาท่านนบีทั้งหลายต่างก็ประกาศเชิญชวนพวกพ้องของตนว่า

"พวกท่านทั้งหลายจงเคารพสักการะอัลลอฮ์ (ซ.บ.) เพียงผู้เดียว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้น"

จากหนังสือ: 25 ศาสดาในศาสนาอิสลาม อ.อรุณ บุญชม / มุสลิมไทยโพสต์

 https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23658

อัพเดทล่าสุด