• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ท่านนบีใช้ 3 นิ้วหยิบอาหาร