ซูเราะห์อัลวากิอะห์ อ่านทุกๆคืน ความยากจนจะไม่ประสบกับเขา


ซูเราะห์อัลวากิอะห์ อ่านทุกๆคืน ความยากจนจะไม่ประสบกับเขา ท่านรอซูล (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า...


ซูเราะห์อัลวากิอะห์ อ่านทุกๆคืน ความยากจนจะไม่ประสบกับเขา

ท่านอับดุลเลาะห์ บิน อับบาส (ร.ด.) กล่าวว่า ท่านรอซูล (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า “ ผู้ใดอ่าน (อิซาวะก้ออ้าติลวากีอะห์) ทุกๆคืน ความยากจนจะไม่ประสบกับเขาตลอดกาล ”

ความหมายโดยสรุปของ ซูเราะห์อัลวากิอะห์

ซูเราะห์อัลวากิอะห์ นี้กล่าวครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในวันกิยามะห์ และสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เช่น ความหวาดกลัว การแบ่งแยกมนุษย์ออกเป็นสามกลุ่ม คือกลุ่มขวา กลุ่มซ้าย และกลุ่มแนวหน้า

ซูเราะห์อัลวากิอะห์นี้ ได้กล่าวถึงชะตากรรมของทุก ๆ กลุ่ม และสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ ( ซ.บ. ) ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับพวกเขา คือการตอบแทนอย่างยุติธรรมในวันแห่งการตัดสิน นอกจากนี้ยังได้พิสูจน์หลักฐานให้เป็นที่ประจักษ์ถึงการมี และการเป็นเอกภาพของพระองค์อัลลอฮ์ ( ซ.บ. ) และเดชานุภาพอย่างสมบรูณ์ของพระองค์ในการสร้าง และการประดิษฐ์ของพระองค์อย่างสวยงามที่สุด

ในการสร้างมนุษย์ ในการสร้างพืชพันธุ์ต่าง ๆ ให้งอกเงยขึ้น ในการให้น้ำฝนโปรยปรายลงมา และสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้เกิดพลังในนรก ซูเราะห์ได้กล่าวถึงอัล-กุรอานนุลอะซีม ว่าเป็นการประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก และสิ่งที่มนุษย์จะได้พบกับความหวาดกลัว และความหนักใจขณะจวนจะตาย

ซูเราะห์อัลวากิอะห์ ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงบุคคลสามจำพวก พวกเขาเหล่านั้น คือกลุ่มที่มีความสุข กลุ่มที่มีความทุกข์ และกลุ่มแนวหน้าที่แข่งขันกันไปสู่ความดี คือ พวกที่ได้รับความโปรดปราน

ซูเราะห์ซูเราะห์อัลวากิอะห์ ได้ชี้แจงบั้นปลายของทุก ๆ กลุ่ม ทั้งหมดนี้ได้กล่าวไว้อย่างละเอียดตามที่ปรากฎอยู่ในตอนต้น ๆ ของซูเราะห์ และได้กล่าวสรรเสริญเยินยอด้วยการกล่าวถึงคุณงามความดีของกลุ่มแนวหน้าที่มีความใกล้ชิดทั้งในตอนเริ่มและตอนจบของซูเราะห์

คลิป/ฟัง ซูเราะห์อัลวากิอะห์ พร้อมความหมาย

อัพเดทล่าสุด