เนียตละหมาดกอฎอ มีวีธีการอย่างไร


อยากทราบว่า ละหมาดกอฎอมีวีธีการอย่างไร  หากเราไม่ได้ละหมาดมักริบและอีซา เราจะละหมาดกอฎอในช่วงเวลาไหน ...


เนียตละหมาดกอฎอ มีวีธีการอย่างไร

อยากทราบว่า ละหมาดกอฎอมีวีธีการอย่างไร  หากเราไม่ได้ละหมาดมักริบและอีซา เราจะละหมาดกอฎอในช่วงเวลาไหน 

เราจะต้องให้ถึงเวลาของมักริบแล้วจึงละหมาดใช่หรือเปล่า  แล้วจึงจะละหมาดกอฎอมักริบ  แล้วคนทีเขาไม่ได้ละหมาดเป็นเวลานาน คือ ไม่ได้ละหมาดเป็นเดือนๆ  จะมีวิธีการอย่างไร?

หากเราไม่ได้ละหมาดมัฆริบและอิซาอฺ จำเป็นที่เราต้องกอฏอ (ชดใช้)  การละหมาดทั้งสองในทันที  เช่น ถ้าเราหลับไปตั้งแต่ช่วงมัฆริบโดยที่ยังไม่ได้ละหมาดมัฆริบ  มาตื่นอีกทีก็เข้าเวลาซุบฮิแล้ว  ให้เรากฎอละหมาดมัฆริบและอิซาอฺตามลำดับ

ในกรณีที่เวลาซุบฮิ ยังมีเหลืออยู่พอสำหรับการกอฎออทั้งสองเวลานั้น  และพอสำหรับการละหมาดซุบฮิ  ซึ่งเป็นการละหมาดตามเวลา แต่ถ้าเวลาซุบฮิใกล้จะหมดก็ให้ละหมาดซุบฮิก่อน  

หลังจากนั้นก็ให้กอฎอละหมาดมัฆริบและอิซาอฺตามลำดับ  ซึ่งการกอฏอละหมาดทั้งสองเวลาหลังการละหมาดซุบฮิไม่เป็นที่ต้องห้ามแต่อย่างใด  

ทั้งนี้ไม่ต้องรอให้ถึงเวลามัฆริบของอีกวันหนึ่งเพื่อกอฎออฺแต่อย่างใด  ละหมาดกอฎอของอิซาอฺก็เช่นกัน ไม่ต้องรอให้เข้าเวลาอิซาอฺของอีกวันหนึ่ง  แต่ให้ละหมาดกอฏอในทันที ไม่ควรปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยไม่ได้กอฎอละหมาดที่ขาดไป

ทั้งนี้ การขาดละหมาดถือว่า มีโทษหนัก  เป็นบาปใหญ่ถ้าหากมีเจตนาละทิ้ง ผู้ขาดละหมาดจำเป็นต้องกอฏอ (ชดใช้) ละหมาดที่ขาดไปพร้อมกับการเตาบะฮฺตัว  

ส่วนคนที่ทิ้งละหมาดเป็นเวลานานแรมเดือน ก็จำเป็นต้องเตาบะฮฺตัวพร้อมกับจำเป็นต้องกอฎอ (ชดใช้) ละหมาดที่ขาดไปตามจำนวน  ตัวอย่างเช่น ขาดละหมาดไป 30 วันก็ให้คิดตามจำนวนคือ เอา 5 เวลาไปคูณกับ 30 วันก็จะได้จำนวนที่ขาดไป 150 เวลา  ซึ่งจำเป็นต้องกอฎออฺ (ชดใช้)  ทั้งหมดให้ครบถ้วน  

แต่ถ้าหากเป็นสตรีที่มีรอบเดือนก็หักช่วงเวลาที่มีรอบเดือนออกไป (คือไม่ต้องคิดเพราะสตรีมีรอบเดือนไม่จำเป็นต้องกอฎออฺละหมาด)  ส่วนที่เหลืออันเป็นวันเวลาที่ปลอดจากรอบเดือนก็ให้คิดตามจำนวนเวลาละหมาดที่ขาดไป  เช่น  เหลือ 23 วัน ก็คูณ 5 เวลาเข้าไปก็จะได้เวลาละหมาดที่ขาดไป 115 เวลา เป็นต้อง ก็จำเป็นต้องกอฏอ (ชดใช้) ให้ครบถ้วน 

ตัวอย่างการเนียตละหมาดกอฎอชดใช้ ละหมาดซุบฮิ

เหนียตว่า "ข้าพเจ้าละหมาดกอฎอ ซุบฮิ เพื่ออัลเลาะห์ ตะอาลา" หรือ "ข้าพเจ้าละหมาดชดใช้ ซุบฮิ เพื่ออัลเลาะห์ ตะอาลา"

อัพเดทล่าสุด