ละหมาดอีดิ้ลอัฎฮาที่บ้าน ในยุค COVID-19


2,017 ผู้ชม

แนะนำวิธีละหมาดอีดิ้ลอัฎฮาที่บ้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคระบาด ให้ห่างไกลโควิด-19 การละหมาดอีดิ้ลอัฎฮาสามารถคนเดียวได้...


ละหมาดอีดิ้ลอัฎฮาที่บ้าน ในยุค COVID-19

วันอีดิ้ลอัฎฮา หรืออีดใหญ่ ตรงกับวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะฮฺ เป็นเดือนที่ 12 ของเดือนในศาสนาอิสลาม

แนะนำวิธีละหมาดอีดิ้ลอัฎฮาที่บ้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคระบาด ให้ห่างไกลโควิด-19 การละหมาดอีดิ้ลอัฎฮาสามารถคนเดียวได้

ละหมาดอีดิ้ลอัฎฮากี่โมง?

ละหมาดอีดิ้ลอัฎฮา เริ่มเวลาละหมาดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นวันอีด ที่ดีที่สุดควรรอให้ดวงอาทิตย์ขึ้นสูงมองด้วยสายตาเท่ากับด้ามหอกหรือประมาณ 2 เมตร

ละหมาดอีดิ้ลอัฎฮาที่บ้าน ในยุค COVID-19

วิธีละหมาดอีดิ้ลอัฎฮาที่บ้าน ในยุค COVID-19 มีดังนี้

วิธีละหมาดอีดิ้ลอัฎฮา ลักษณะเหมือนกับละหมาดสุนัตทั่วไป แตกต่างกันที่จำนวนการตักบีร มี 2 รอกาอัต

1. ไม่ต้องมีอะซาน และอิกอมะห์

2. ผู้ละหมาดหันหน้าไปทางกิบลัต (ทิศตะวันตก) สำรวมจิตใจแน่วแน่มุ่งตรงต่ออัลลอฮฺ

3. ตักบีร่อตุลเอียะฮ์รอม คือ การยกมือทั้งสองข้าง โดยแบฝ่ามือไปข้างหน้าให้หัวแม่มือจรดเหนืออยู่ระดับติ่งหูทั้งสองข้าง แล้วกล่าวคำว่า "อัลลอฮูอักบัร" ในขณะที่กล่าวคำ อัลลอฮูอักบัร ให้ตั้งเจตนาหรือนึกในใจ (เนียต) เนียตว่า "ข้าพเจ้าละหมาดสุนัตอีดิ้ลฟิตรี /อีดิ้ลอัฎฮา  2 รอกาอัตในเวลาเพื่ออัลลอฮฺตาอาลา" แล้วลดมือทั้งสอง ลงมากอดอกให้มือขวาทับมือซ้าย

4. อ่านดุอาอฺอิฟติตะห์

คำอ่าน (อัลลอฮุอักบัรก้าบีรอ วั้ลฮำดุลิ้ลลาฮิก้าซีรอ ว่าซุบฮานั้ลลอฮิบุกร่อเตาว่าอาซีลา วัจญะตุวัจฮิญะลิ้ลล่าซีฟ่าต้อรอสซ่ามาวาติวั้ลอัร ฮ่านีฟัมมุสลิเมาว่ามาอาน่ามินั้ลมุซริกีน อินน่าซ่อลาตี ว่านุสุกี ว่าม๊ะห์ยาย่า ว่าม่ามาตีลิ้ลลาฮิร๊อบบิ้ลอาล่ามีน ลาซ่ารีก้าล่าฮู ว่าบิซาลิก้าอุมิรตุ ว่าอาน่ามินั้ลมุสลิมีน)

5. โดยรอกาอัตแรกตักบีร 7 ครั้ง (ไม่รวมตักบีรอตุ้ลเอี๊ยะรอมหรือตักบีรแรก) ในแต่ละตักบีรให้กล่าวว่า “ซุบฮานัลลอฮ วัลฮัมดุลิลาฮ อัลลอฮุอักบัร” ในตักบีรสุดท้ายให้อ่านฟาติหะห์และซูเราะห์

6. หลังจากนั้นก้มลงรุกั้วะอฺ และสุหยูดเหมือนละหมาดทั่วไป

7. เมื่อขึ้นจากการสุหยูดในรอกาอัตแรกแล้ว ให้เริ่มตักบีรรอกาอัตที่ 2 โดยไม่นับตักบีรแรกเช่นเดียวกับรอกาอัตแรก โดยในรอกาอัตที่ 2 ให้ตักบีร 5 ครั้ง และอ่านเหมือนรอกาอัตแรก โดยเมื่อถึงตักบีรสุดท้ายให้อ่านฟาติหะห์และซูเราะห์

8. หลังจากนั้นก็ก้มลงรูกั๊วอฺและสุญุด และนั่นตะชะฮุด และให้สลาม

9. เสร็จสิ้นการละหมาดอีดิ้ลฟิตรีแล้ว

10. หลังละหมาด ไม่ต้องมีคุตบะห์

ละหมาดอีดิ้ลอัฎฮาที่บ้าน ในยุค COVID-19

ซุนนะห์วันอีดิ้ลอัฎฮา ในยุคโควิด-19

1. ตื่นเช้าอาบน้ำซุนนะห์

2. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสะอาด อย่าลืม..สวมหน้ากากอนามัย

3. รับประทานมื้อแรก ด้วยเนื้อกุรบาน

4. ละหมาดอีดที่บ้านในครอบครัว งดละหมาดที่มัสยิดและมุศอลลา

5. ขอมะอัฟกันโดยไม่ต้องสัมผัสมือกันหรือใช้ช่องทาง Online ขอมะอัฟกัน

6. กล่าวตักบีรให้มากๆ (คำตักบีรในวันอีดิลอัฏฮา พร้อมความหมาย)

อัพเดทล่าสุด