ดุอาอฺ ที่ถูกตอบรับ ในซูเราะห์อัลอันบิยาอฺ


108,214 ผู้ชม

ดุอาอฺมีสองประเภท คือ ดุอาอฺ อิบาดะฮฺ และ ดุอาอฺ มัสอะละฮฺ แต่ละประเภทมีนัยที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันด้วยดุอาอฺมีสองประเภท คือ ดุอาอ์ อิบาดะฮฺ และ ดุอาอฺ มัสอะละฮฺ แต่ละประเภทมีนัยที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันด้วย


1. ดุอาอฺ อิบาดะฮฺ คือ การ ตะวัสสุล (พึ่งปัจจัย)ต่ออัลลอฮฺให้ได้สิ่งที่ต้องการ หรือป้องกันจากสิ่งที่ไม่ชอบ หรือขจัดโทษภัย ด้วยการปฏิบัติอิบาดะฮฺ (อะมัลความดีต่างๆ) ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์เพียงผู้เดียว


2. ดุอาอฺ มัสอะละฮฺ คือ การร้องขอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขอ ไม่ว่าจะเป็นการขอให้ได้รับผลประโยชน์ หรือ ขอให้ขจัดโทษภัยให้หมดไป


ดุอาอฺ (การขอพร)
เป็นเหมือนอาวุธ และพลังของอาวุธนั้นเกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้มันด้วย ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับความคมของมันเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ถ้าหากอาวุธใดมีความสมบูรณ์พร้อม ไม่หักไม่บิ่น และมือที่ใช้อาวุธก็เปี่ยมไปด้วยพลัง อีกทั้งไม่มีสิ่งใดๆ มากีดขวางการใช้อาวุธนั้น แน่นอนว่ามันย่อมต้องใช้ได้ผลอย่างเต็มประสิทธิภาพกับคู่ต่อสู้ แต่ถ้าเมื่อใดที่หนึ่งในสามประการดังกล่าวไม่พร้อม ผลของมันก็จะไม่ปรากฏ


ดุอาอฺ
นั้นเป็นอาวุธของผู้ศรัทธา ซึ่งมันเป็นประโยชน์ทั้งกับกำหนดลิขิตของอัลลอฮฺที่เกิดขึ้นแล้วและที่ยังไม่เกิดขึ้น และด้วยแรงแห่งความมั่นใจที่เข้มข้นต่อพระองค์อัลลอฮฺ การยืนหยัดบนคำสั่งใช้ของพระองค์ และความมุ่งมั่นที่จะเชิดชูพระพจนารถของพระองค์ ก็จะเกิดการตอบรับดุอาอ์และสมความปรารถนาตามที่ต้องการ

ดุอาอฺ ที่ถูกตอบรับ ในซูเราะห์อัลอันบิยาอฺ

ดุอาอฺ ที่ถูกตอบรับ ในซูเราะห์อัลอันบิยาอฺ 
ในซูเราะห์อัลอันบิยาอฺ อายะห์ 83-90 อัลลอฮฺได้เล่าถึงบุคคล 3 คนที่พระองค์ได้ตอบรับดุอาอฺของพวกเขา ได้แก่
1. นบีอัยยูบ ที่ได้ดุอาอฺต่ออัลลอฮฺให้ทรงเยียวยาเขาจากโรคภัยที่ตนเองกำลังประสบอยู่(โรคผิวหนัง) อัลลอฮฺทรงตอบรับดุอาและทำให้นบีอัยยูบหายจากโรคที่รุมเร้า
2. นบียูนุสที่ได้ขอดุอาอฺขณะถูกกลืนในท้องปลาใหญ่ที่แหวกว่ายในท้องทะเลอันมืดมิด อัลลอฮฺได้ตอบรับดุอา และทำให้นบียูนุสสามารถขึ้นบกอีกครั้งอย่างปลอดภัย
3. นบีซะกะรียาได้ขอดุอาอฺให้พระองค์ส่งทายาทและอย่าปล่อยให้เขาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว อัลลอฮฺได้ตอบรับดุอาด้วยการประทานลูกชายชื่อยะห์ยา เพื่อมาสานต่อภารกิจอันสูงส่งนี้
ทั้งนี้ ในอายะฮฺที่ 90 อัลลอฮฺได้ สรุปเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ดุอาของ ทั้ง 3 ท่านถูกตอบรับ เพราะทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติ 3 ประการดังนี้ คือ

1. พวกเขาเร่งรีบและแข่งขันทำความดี

2. พวกเขาดุอาต่ออัลลอฮฺด้วยความหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮฺและหวั่นเกรงในการลงโทษของพระองค์

3. พวกเขาถ่อมตน เกรงกลัวและสำรวมต่ออัลลอฮฺ


ปัญหาของมนุษย์โดยส่วนใหญ่ ได้แก่ 1)โรคประจำตัว 2)การพบทางตันของชีวิตและ 3) การไม่มีทายาทสืบสกุล ซึ่งสามารถแก้ไขอย่างสำเร็จลุล่วงได้ด้วยการดุอาอฺ แต่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 3 ข้อตามที่กล่าวมา 
อย่าท้อและหมดหวังในความโปรดปรานของพระองค์

บทความที่น่าสนใจ

อัพเดทล่าสุด