ลูกสาวคือของขวัญ ที่อัลลอฮฺทรงประทานให้ และกล่าวถึงไว้ก่อนลูกชาย : islamhouses


14,099 ผู้ชม

ลูกสาวคือของขวัญ ที่อัลลอฮฺทรงประทานให้ และกล่าวถึงไว้ก่อนลูกชาย


ลูกสาวคือของขวัญ ที่อัลลอฮฺทรงประทานให้ และกล่าวถึงไว้ก่อนลูกชาย

ข้อบ่งชี้อื่น ๆ ในคุณงามความดีของลูกสาว คือ ความจริงที่อัลลอฮฺทรงแจ้งแก่พวกเขาถึงการเกิดมาของพวกนางคือ “ของขวัญ” (ที่อัลลอฮฺทรงประทานให้) และกล่าวถึงพวกนางก่อนลูกชาย ในอายะฮฺที่ว่า

يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور

"พระองค์ทรงประทานลูกหญิง (เป็นของขวัญ) แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และทรงประทานลูกชาย(เป็นของขวัญ)แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์" (อัชชูรอ : 49)

ท่านนบี (ซ.ล.) ยังได้อธิบายถึงคุณงามความดีของพวกนาง และกำชับให้ดูแลพวกนางอย่างดี ท่านนบีกล่าวว่า

من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار

"บุคคลใดถูกทดสอบโดยการมีบุตรสาวด้วยบางสิ่งบางอย่าง แล้วเขาปฏิบัติต่อพวกนางด้วยดีอย่างยิ่ง พวกนางก็จะเป็นสิ่งปกป้องเขาจากไฟนรก" (รายงานโดยบุคอรียฺ , 1418 และมุสลิม, 2729)

- Shaykh al-Munajjid -

ไม่ว่าลูกสาวหรือลูกชาย มีความเป็นลูกที่เหมือนกัน มีความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ อาจมีการเสนอมุมมองความไม่เหมือนกันบางอย่างของลูกสาวและลูกชายเท่านั้นเอง ศาสนาสอนให้ปฏิบัติอย่างดีงามด้วยความยุติธรรม

 https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23713

บทความที่น่าสนใจ

อัพเดทล่าสุด