ดุอาอ์ให้ขยันอ่านหนังสือ ดุอาสอบให้ติด มีความจำที่ดี เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เรา


เวลาอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบ อ่านหลายครั้งแล้วแต่จำไม่ได้ ควรทำอย่างไรคะ?


คำถาม เวลาอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบ อ่านหลายครั้งแล้วแต่จำไม่ได้ ควรทำอย่างไรคะ?

ตอบโดย: อ.มุรัด ทิมะเสน

กรณีที่เราอ่านหนังสือแล้วไม่ค่อยจำนั้น ต้องเข้าใจก่อนว่า หน้าที่ของเราในฐานะบ่าว มีหน้าที่ท่องจำส่วนเราจะจำได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ที่พระองค์อัลลอฮฺ, จักสังเกตว่า เราท่องเราอ่านหนังสือหลายชั่วโมงไม่จำ แต่บางคนอ่านเพียงไม่กี่นาทีเขากลับจำ สติปัญญาที่พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานมาให้แต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน

ดุอาอ์ให้ขยันอ่านหนังสือ ดุอาสอบให้ติด มีความจำที่ดี เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เรา

ฉะนั้น หน้าที่เราอ่าน และท่องจำตราบเท่าสติปัญญาที่เรามีอยู่ หลังจากนั้นให้เราขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺ ให้พระองค์ทรงทำให้ความรู้ที่เราอ่านที่เราท่องอยู่กับเราตลอดไป หรืออยู่กับเราให้นานที่สุด เพื่อเราจะได้นำความรู้นั้นไปสอบ หรือนำไปปฏิบัติในลำดับต่อไป มีคำสอนให้เราขอดุอาอ์เพื่อให้เราขยันอ่านหนังสือ ดุอาสอบให้ติด มีความจำที่ดี และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เรา ซึ่งมีสำนวนว่า : 

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

คำอ่าน “ร็อบบี้ ซิดนี อิ้ลมัน”

ความว่า “โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ฉันด้วยเถิด” [ซูเราะฮฺอัฏฏอฮา อายะฮฺ 114]

อนึ่ง การขอดุอาอ์จักช่วยให้เราความจำดีขึ้น สิ่งซึ่งควบคู่กับความรู้คือการขอดุอาอ์ แม้ว่าเราจะหัวไม่ดี หรือความจำไม่ดี ด้วยดุอาอ์เท่านั้นซึ่งจะทำให้เรามีความจำดีขึ้น เพราะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกฎสภาวการณ์(เกาะฎอเกาะดัรฺ) ในตัวเราได้นอกจากดุอาอ์เท่านั้น

ท่านรสูลุลลอฮฺกล่าวว่า :  

لَا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ

“ไม่มีการเปลี่ยนกฎกำหนดสภาวการณ์ใด ยกเว้น ดุอาอ์ (การวิงวอน) เท่านั้น (ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)” [หะดีษหะสัน, บันทึกโดยติรฺมิซีย์ หะดีษที่ 2139] (วัลลอฮุอะอฺลัม)

ดุอาอ์ให้ขยันอ่านหนังสือ ดุอาสอบให้ติด มีความจำที่ดี เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เรา

อัพเดทล่าสุด