อ่านซูเราะห์นี้ทุกๆคืน พ้นจากการทรมานในหลุมศพ


ใครก็ตามที่อ่าน ตะบารอกัล ละซีบิยะดิฮิล มุลก์ หรือ ซูเราะฮฺ อัล-มุลก์ ในทุก ๆ คืน พระองค์อัลลอฮฺ จะทรงปกป้องเขาให้พ้นจากการทรมานในหลุมฝังศพ ....


อ่านซูเราะห์นี้ทุกๆคืน พ้นจากการทรมานในหลุมศพ

จากการรายงานโดยท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ ได้บอกว่า ท่านนบีมุฮัมมัด ได้กล่าวเอาไว้ว่า

ในอัลกุรอ่านนั้นจะมีอยู่ซูเราะฮ์หนึ่งซึ่งมีทั้งหมด 30 อายะฮฺ โดยที่ซูเราะฮฺนี้จะวิงวอนขอการอภัยโทษให้กับผู้ที่ทำการอ่านซูเราะฮฺนี้ ซึ่งซูเราะฮฺนั้นก็คือ ซูเราะฮฺตะบารอกัล ละซีบิยะดิฮิล มุลก์ หรือ ซูเราะฮฺ อัล-มุลก์

(รายงานโดย อัล ติรมีซี 2891, อะบูดาวูด 1400, อิบนฺ มาญะฮฺ 3786)

ภาพโมเดลฝังศพอิสลาม

อัล ติรมีซี ได้กล่าวเอาไว้ว่า รายงานข้างต้นนั้นเป็นฮะดีษฮาซัน ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มของฮะดีษที่ซอเฮี้ยะ โดยเชค อัลอิสลาม อิบนฺ ตัยมียะฮฺ ใน Majmoo al-Fataawa, 22/277 และโดยเชค อัล อัลบานี ใน Saheeh Ibn Maajah, 3053

ซึ่งการอ่านซูเราะห์อัลมุลก์ นี้ ผู้อ่านควรจะทำการอ่านทุกคืน และปฏิบัติตนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุเอาไว้ใน ซูเราะฮฺนี้ อีกทั้งมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ซูเราะฮฺนี้ได้กล่าวเอาไว้

ได้มีรายงานจากท่าน อับดุลเลาะห์ บิน มัสอูด ได้กล่าวเอาไว้ว่า

ใครก็ตามที่อ่าน ตะบารอกัล ละซีบิยะดิฮิล มุลก์ หรือ ซูเราะฮฺ อัล-มุลก์ ในทุก ๆ คืน พระองค์อัลลอฮฺ จะทรงปกป้องเขาให้พ้นจากการทรมานในหลุมฝังศพ ซึ่งในเวลานั้นท่านนบีมุฮัมมัด ได้เคยเรียกชื่อ ซูเราะฮฺ นี้ว่า al-maaniah ซึ่งแปลว่า การป้องกัน ซึ่งใครก็ตามที่สามารถท่องซูเราะฮฺนี้ในทุก ๆ คืนได้จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขา

(รายงานโดย อัลนาซาอี 6/179 จัดเป็นฮะดีษฮาซัน โดย อัล อัลบานี ใน Saheeh al-Targheeb wal-Tarheeb, 1475)

กลุ่มนักวิชาการใน The Standard Committee ได้กล่าวเอาไว้ว่า โดยพื้นฐานแล้วผู้อ่านซูเราะฮฺอัลมุลก์นี้จะต้องมีความหวัง โดยที่เขาจะต้องทำการอ่านซูเราะฮฺอัลมุลก์นี้เป็นประจำและเชื่อมั่นในสิ่งที่ซูเราะฮฺอัลมุลก์นี้ได้กล่าวเอาไว้ ทำการแสวงหาความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮฺ เรียนรู้บทเรียนที่ได้กล่าวไว้และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ระบุเอาไว้ในซูเราะฮฺอัลมุลก์นี้

ซึ่งซูเราะห์อัลมุลก์ จะได้ช่วยในการวิงวอนขอการอภัยโทษให้แก่เขาในโลกหน้าอาคิเราะฮฺ (Fataawa al-Lajnah al-Daaimah, 4/334, 335)

และพระองค์อัลลอฮ์ นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง

ซูเราะฮฺ อัลมุลก์

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23367

อัพเดทล่าสุด