อ่านซูเราะห์นี้ทุกๆคืน พ้นจากการทรมานในหลุมศพ


มาแรงรอบสัปดาห์