ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม อาชีพต้องห้ามในอิสลาม มีอะไรบ้าง? : islamhouses


27,072 ผู้ชม

ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม อาชีพต้องห้ามในอิสลาม มีอะไรบ้าง?


ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม อาชีพต้องห้ามในอิสลาม มีอะไรบ้าง?

โดยทั่วไปการดำเนินธุรกิจ อาชีพ หรือการทำธุรกรรมในศาสนาอิสลามตามหลักชะรีอะห์นั้นจะต้องไม่ไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ถูกหลักศาสนาอิสลามตามหลักชะรีอะห์ ระบบการเงินอิสลามก็เช่นเดียวกันที่ยึดตามหลักชะรีอะห์ในไม่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจต้องห้ามต่างๆ (Haram Business) เช่นธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะไม่อำนวยสินเชื่อให้ธุรกิจต้องห้ามหรือรับเงินฝากจากธุรกิจต้องห้าม หรือ กองทุนอิสลาม จะไม่ไปซื้อหุ้นของบริษัทต้องห้าม เป็นต้น ธุรกิจต้องห้าม อาชีพต้องห้ามหลักๆ (Haram Business)ที่มักถูกกล่าวถึงในระบบการเงินอิสลามมีดังต่อไปนี้ คือ

ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม ข้อ1. ธุรกิจเครื่องดื่มมึนเมา

ท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) กล่าวว่า :

"ทุกสิ่งที่ออกกฤทธิ์ทำให้มึนเมา ถือเป็นเหล้า และทุกสิ่งที่ถือเป็นเช่นเหล้าย่อมบาปเหมือนกันหมด" (บันทึกโดย อะหมัด, มุสลิม,อาบีดาวูด,อัตติรมีซีย์และอิบนิมาญฮ์)

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ ที่ทำให้ขาดสติ หรืออาการมึนเมา  ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทขายเหล้า เบียร์ สุรา หรือไวน์  บริษัทที่ผลิตขายบรรจุภัณฑ์สุรา เหล้า เบีบร์ หรือไวน์ เป็นต้น

 ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม อาชีพต้องห้ามในอิสลาม มีอะไรบ้าง?

ธุรกิจเครื่องดื่มมึนเมา ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม 

ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม ข้อ2. ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับสุกร

อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ตรัสไว้ในอัล-กุรอานว่า : " แท้จริงพระองค์ทรงห้ามรับประทานซากสัตว์ เลือด เนื้อสุกร และสัตว์ที่เชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ "(ซูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮ์ : 173)

ได้แก่ อาหารที่ทําจากหมูหรือสุกร อาหารที่มีส่วนผสมของสุกร เครื่องสําอาง เวชสําอง ที่มีส่วนผสมของสุกร ซึ่งจากรูปแบบการผลิตอาหารที่มีความซับซ้อนขึ้นในปัจจุบัน ทําให้เป็นการยากที่ผู้บริโภคจะรู้ว่า อาหารดังกล่าวมีส่วนผสมของสุกรหรือไม่ ดังนั้น ผู้บริโภคมุสลิมจึงจําเป็นต้องสังเกตุว่าอาหารหรือเวชสําอางเหล่านั้นได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลหรือไม่

ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม อาชีพต้องห้ามในอิสลาม มีอะไรบ้าง?

โตเกียวอาหารที่มีส่วนผสมของสุกร ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม 

ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม ข้อ3. ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ

อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ตรัสไว้ในอัล-กุรอานว่า :

" และพวกเจ้าอย่าได้คร่าชีวิตของพวกเจ้าเอง แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเมตตากับพวกเจ้ายิ่งนักและหากผู้ใดกระทําเช่นนั้นแล้ว (คือฆ่าตัวเองตาย) ด้วยการละเมิดและไม่เป็นธรรมเราจะนําเขาลงโทษด้วยไฟนรก และการลงโทษเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายสําหรับพระองค์ "(ซูเราะฮ์อัน-นิสาข์ : 29-30)

จากกุรอานดังกล่าว เป็นการบอกให้มวลมนุษย์หลีกห่างปัจจัยใดๆ ที่ทําร้ายตัวเอง โดยเป็นที่ชัดเจนแล้ว ว่ายาสูบเป็นสิ่งที่ทําลายสุขภาพของผู้เสพ จึงถือเป็นการทําร้ายตัวเองตามที่กุรอานกล่าวไว้

ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม อาชีพต้องห้ามในอิสลาม มีอะไรบ้าง?

เกี่ยวข้องกับยาสูบ ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม

ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม ข้อ4. ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายดนตรี

ท่านศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล.) กล่าวไว้ว่า :

" จะมีกลุ่มหนึ่งจากประชาชาติของฉันโดยที่พวกเขาจะทําให้เรื่องซินา ผ้าไหม สุรา และเครื่องดนตรี กลายเป็นสิ่งถูกอนุมัติ " (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ หน้า : 1101 หะดีษเลขที่ : 5590)

ศาสนาอิสลามได้ห้ามไม่ให้ผู้ศรัทธาเกี่ยวข้องกับดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การเล่น การจําหน่ายสื่อดนตรีหรือเครื่องดนตรี เนื่องจากดนตรีเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้ศรัทธาเอาใจออกหากจากคําสอนทางศาสนาซึ่งมุ่งเน้นไปที่การขัดเกลาจิตวิญญาณในรูปแบบที่ศาสนากําหนด

ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม อาชีพต้องห้ามในอิสลาม มีอะไรบ้าง?

ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายดนตรี ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม

ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม ข้อ5. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนัน หรือบ่อนการพนัน

อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ตรัสไว้ในอัล-กุรอานว่า :

" โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย ! แท้ จริงแล้วสุรา การพนัน แท่นบูชายัญ และการเสี่ยงติ้วนั้นเป็นสิ่งโสมมที่เกิดจากการกระทําของชัยฏอน ดังนั้น พวกเจ้าจงหลีกเลี่ยงมันเสีย เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสําเร็จ " (ซูเราะฮ์อัล-มาอิดะฮ์ : 90)

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนันหรือการเสี่ยงดวงได้แก่ สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยออนไลน์ การพนันบอล การพนันมวย การพนันม้า ตู้ม้า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ได้แก่ ธุรกิจที่ผลิตอุปกรณ์การพนันต่างๆ ธุรกิจที่ให้เช่าพื้นที่เพื่อเปิดคาสิโน เป็นต้น

ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม อาชีพต้องห้ามในอิสลาม มีอะไรบ้าง?

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม 

ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม ข้อ6. ธุรกรรมทางการเงินที่ข้องเกี่ยวกับดอกเบี้ย

รายงานจากท่าน ญาบิร เราะฏิยัลลอฮุอันฮุ ว่า :

" ท่านเราะชูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ประณามผู้ที่กินริบา (ดอกเบี้ย) ผู้ให้กิน ผู้บันทึก และผู้เป็นพยานทั้งสองคน และท่านกล่าวว่า พวกเขาอยู่ในฐานะที่เท่าเทียมกัน (ในบาป) " (บันทึกโดย มุสลิม 1598)

ธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงินทั่วไปที่เป็นระบบดอกเบี้ย ธุจกิจที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินที่มีรายได้หลักจากดอกเบี้ย เป็นต้น

ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม อาชีพต้องห้ามในอิสลาม มีอะไรบ้าง?

ธุรกรรมทางการเงินที่ข้องเกี่ยวกับดอกเบี้ย ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม

ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม ข้อ7. ธุรกิจประกันภัยทั่วไป

ในเรื่องของธุรกิจประกันภัย ได้มีความเห็นที่แตกต่างกันในทัศนะของบรรดานักวิชาการอิสลามถึงความถูกต้องของมัน โดยแบ่งความเห็นออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 มีความเห็นว่าไม่อนุญาตให้ทําธุรกรรมโดยสิ้นเชิง เนื่องจากข้อตกลงที่เอื้อให้เกิดความไม่เป็นธรรม

กลุ่มที่ 2 มีความเห็นว่าอนุญาตให้ทําได้ทุกประเภท โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปลอดจากดอกเบี้ย

และกลุ่มที่ 3 สามารถทําธุรกรรมบางประเภทได้ เช่น ประกันสังคม ประกันภัยแบบตะกาฟุล และไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาดในการประกันประเภทที่ข้องเกี่ยวกับดอกเบี้ย และมีรูปแบบคล้ายคลึงกับการพนันในขณะที่นักวิชาการบางส่วนมีทัศนะว่า เฉพาะการทําประกันชีวิตเท่านั้นที่ไม่อนุญาต ส่วนประกันประเภทอื่นๆ เช่น ประกันภัยรถยนต์ อัคคีภัย ประกันสุขภาพ เป็นต้น อนุญาตให้กระทําได้

ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม อาชีพต้องห้ามในอิสลาม มีอะไรบ้าง?

 ธุรกิจประกันภัยทั่วไป ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม 

ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม ข้อ8. ธุรกิจโรงแรมที่มีรายได้จากเครื่องดืมแอลกอฮอล หรือ คาสิโน หรือ การค้าประเวณี

อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ตรัสไว้ในอัล-กุรอานว่า :

" และจงบริโภคจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เครื่องยังชีพแก่สู่เจ้า ซึ่งสิ่งที่อนุมัติและที่ดีมีประโยชน์และจงยําเกรงต่ออัลลอฮ์ ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาในพระองค์ " (อัลมาอิดะฮ์ : 88)

ไม่เพียงแต่ห้ามเป็นผู้บริโภคเท่านั้น ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามยังไม่สามารถทําธุรกิจที่สร้างรายได้จากกิจกรรมที่ผิดหลักการศาสนาได้ อีกด้วย เพราะรายได้ดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ และห้ามนํารายได้ดังกล่าวมาใช้จ่ายทั้งสําหรับตัวเองและครอบครัว

ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม อาชีพต้องห้ามในอิสลาม มีอะไรบ้าง?

ธุรกิจการค้าประเวณี ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม 

ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม ข้อ9. ธุรกิจสื่อลามก หรือธุรกิจอนาจาร

อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ตรัสไว้ในอัล-กุรอานว่า :

" และพวกเจ้าอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณี แท้จริงมันเป็นการลามกและทางอันชั่วช้า" (ซูเราะฮ์อัลอิสรอย์ : 90)

ศาสนาอิสลามได้ห้ามการยุ่งเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมลามกอนาจาร รวมถึงสิ่งที่เป็นสื่อไปสู่ ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามก อนาจาร หรือธุรกิจที่ผิดหลักศิลธรรมทางเพศหรือทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศ เช่น ธุรกิจหนังสือโป๊ หนังโป๊ ธุรกิจอาบอบนวด นวด พริตตี้ ธุรกิจสปาที่ไม่มีการแยกเพศในการให้บริการ เป็นต้น

ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม อาชีพต้องห้ามในอิสลาม มีอะไรบ้าง?

ธุรกิจสื่อลามก ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม

ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม ข้อ10. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ

อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ตรัสไว้ในอัล-กุรอานว่า :

" แท้จริงผู้ใดฆ่าชีวิตหนึ่งโดยมิใช่ทดแทนอีกชีวิตหนึ่ง หรือมิใช่เนื่องจากบ่อนทําลายในแผ่นดินแล้ว ก็ประหนึ่งว่าเขาได้ฆ่ามวลมนุษย์ทั้งมวล " (ซูเราะฮ์อัล-มาอิดะฮ์ : 34)

แม้จะไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่าชีวิต แต่การเป็นผู้ผลิตหรือสร้างรายได้จากการค้าอาวุธ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการฆ่าก็เป็นเรื่องต้องห้ามในหลักการอิสลาม ซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งในการฆ่าก็เท่ากับการเป็นผู้ที่ฆ่าเสียเอง

ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม อาชีพต้องห้ามในอิสลาม มีอะไรบ้าง?

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ ธุรกิจต้องห้ามในอิสลาม

ที่มา:  islamicfinancethai.com

https://islamhouse.muslimthaipost.com/

อัพเดทล่าสุด