ฝนตกให้ขอดุอาอ์ไม่ใช่ให้บ่น


2,981 ผู้ชม

ฝนตกให้ขอดุอาอ์ไม่ใช่ให้บ่น การใช้ชีวิตของเราในยุคปัจจุบันให้ไหลไปตามกระแสสังคมนั้น มีแต่จะพังพ่าย และหายนะ เราทุกคนจักต้องตระหนักถึงความยำเกรงต่ออัลลอฮฺให้มากๆ ...


ฝนตกให้ขอดุอาอ์ไม่ใช่ให้บ่น

บทความโดย: อ.มุรีด ทิมะเสน

ท่านรสูลุลลอฮฺ กล่าวว่า

ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ، الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَتَحْتَ الْمَطَرِ

“สองคำวิงวอนจะไม่ถูกปฏิเสธ (หมายถึงดุอาอ์จะถูกตอบรับ), นั่นคือ ดุอาอ์ขณะ (ได้ยินเสียง) อะซาน (เชิญชวนสู่การนมาซฟัรฺฎู) และ ดุอาอ์ขณะฝน (กำลัง) ตก” [หะดีษหะสัน, บันทึกโดยหากิม หะดีษที่ 2534]

ฝนตกให้ขอดุอาอ์ไม่ใช่ให้บ่น

สิ่งที่ได้รับจากหะดีษ

การใช้ชีวิตของเราในยุคปัจจุบันให้ไหลไปตามกระแสสังคมนั้น มีแต่จะพังพ่าย และหายนะ เราทุกคนจักต้องตระหนักถึงความยำเกรงต่ออัลลอฮฺให้มากๆ จิตสำนึกของเราจักต้องเกี่ยวโยง และผูกพันกับพระองค์อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อมิให้ตัวเราหลงเพลิดเพลินไปกับกระแสของสังคมซึ่งลำเลียงผู้คนไปสู่สิ่งซึ่งไร้ทิศทาง และไร้แก่นสาร

ครั้นเราหวนกลับมาสู่คำสอนอิสลาม....คราใด ครานั้นเราจักกลายผู้ตระหนักรู้ถึงทิศทางของเรา ว่าเรามีเป้าหมายของชีวิตเยี่ยงใด? พระองค์อัลลอฮฺทรงวางเป้าหมายให้แก่ปวงบ่าวของพระองค์อย่างชัดเจนที่สุด ไม่มีข้อกังขา หรือไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ปวงบ่าวของพระองค์นั้นต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้ถึงเป้าหมายดังกล่าวอย่างจริงจัง อันเอื้อนเอ่ยเสียยืดยาว มิใช่ไร ต้องการจะบอกเพียงว่า เมื่อเราศึกษาอิสลามอย่างจริงจังแล้วไซร้ เราจะกลายผู้ใกล้ชิดพระองค์อัลลอฮฺโดยอัตโนมัติ แต่ละก้าวย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธามั่น จิตใจของเราก็ตั้งมั่น ไม่เหลาะแหละ มีเป้าหมายชัดเจน ตัวอย่างง่ายๆ อันจะหยิบยกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือ ห้วงเวลาดุอาอ์ของบ่าวจะถูกตอบรับ มีหลายสถานการณ์อยู่หรอก แต่จะหยิบยกก็คือ ขณะเราได้ยินเสียงอะซานสู่การนมาซฟัรฺฎู และช่วงเวลาฝนกำลังตก ซึ่งท่านนบีวัจนะไว้ว่า สองคำวิงวอนจะไม่ถูกปฏิเสธ (หมายถึงดุอาอ์จะถูกตอบรับ) นั่นคือ ดุอาอ์ขณะ (ได้ยินเสียง) อะซาน (เชิญชวนสู่การนมาซฟัรฺฎู) และ ดุอาอ์ขณะฝน (กำลัง) ตก, เชื่อหรือไม่ว่า สองช่วงเวลาดังกล่าว เราท่านทั้งหลายหลงลืมไปเสียฉิบ ว่าช่วงเวลาดังกล่าวหากบุคคลใดวิงวอนต่อพระองค์อัลลอฮฺแล้วละก็ พระองค์จักทรงรับคำวิงวอนนั้นทันที แต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่า เราเคยเว้าวอนยังพระองค์อัลลอฮฺ ณ สองเวลาดังกล่าวนั้นหรือไม่?

ขณะได้ยินเสียงอะซาน เรากำลังง่วนอยู่กับกิจการของดุนยา กำลังผัดกับข้าว....ลูกค้านั่งรออยู่แยะ, กำลังปั่นงานให้เจ้านาย, กำลังคุยธุรกิจกับลูกค้า เป็นอาทิ, ช่วงเวลาอะซานเรียกร้องสู่การนมาซฟัรฺฎู เป็นห้วงเวลาสั้นมากๆ หากสิ้นสุดเสียงอะซานก็สิ้นสุดการตอบรับดุอาอ์อันรวดเร็วของพระองค์อัลลอฮฺแล้วนั่นเอง, อีกช่วงเวลาหนึ่ง คือ ช่วงฝนกำลังตก จะตกมากตกน้อย ฝนตกเคล้าพายุ หรือฝนตกเคล้าลมบางๆ บุคคลใดดุอาอ์ในห้วงเวลานั้น คือดุอาอ์ชั้นยอด เพราะเป็นดุอาอ์จักถูกตอบรับ ณ พระองค์อัลลอฮฺ, แต่เอาเข้าจริงวิถีของเราเป็นเยี่ยงนั้นหรือไม่? มุสลิมบางคนบ่นด้วยซ้ำ ฝกตกอีกหละ น้ำยังท่วมขังอยู่เลย ตกมาอีกหรือเนี่ย?, ฝนตกอะไรนักหนา ของก็ขายไม่ดีอยู่หละ ตกลงมาอีกจะขายใครล่ะทีเนี่ย? อะไรประมาณนี้, สุดท้ายลงเอยไม่ได้ขอดุอาอ์อย่างที่ท่านนบีสอนไว้ จะไม่ให้เรียกว่า พวกเราขาดทุนย่อยยับแล้วจะให้เรียกเยี่ยงไรกระนั้นหรือ?, ดูกร ก็เพราะเราไม่ปฏิสัมพันธ์กับพระผู้สร้าง ก็เพราะเราหลงระเริงดุนยามากเกินไป เพราะเราเห็นสิ่งเฉพาะสายตาเราเห็นเท่านั้น จนหลงลืมคำสอนอิสลามอันล้ำลึก และลึกซึ้งไปอย่างน่าเสียดายยิ่ง โปรดจงทบทวนคำสอนอิสลามให้มากๆ เถิด จงผูกพันกับอิสลามให้เป็นวิถีแห่งตน....เถิด เมื่อนั้น เราจักพบแต่ความดีงามในชีวิตตลอดลมหายใจเฮือกสุดท้าย....นั่นแล

อัพเดทล่าสุด