เก็บตัวอยู่ในบ้าน หยุดเชื้อโควิด ได้บุญเพราะเชื่อนบี


ท่านนบีของเราระบุ อย่างชัดเจนว่า บุคคลใดยังไม่ติดเชื้อโรคระบาดให้เขาเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านของเขา หรืออยู่แต่ในเมืองของเขา อย่าออกไปไหนให้เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน...


เก็บตัวอยู่ในบ้าน หยุดเชื้อโควิด ได้บุญเพราะเชื่อนบี

บทความโดย: อ.มุรีด ทิมะเสน

ท่านรสูลุลลอฮฺ กล่าวว่า :

لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ»

“บุคคใดที่ไม่ติดเชื้อโรคระบาด จากนั้นเขาก็เก็บตัวอยู่ในเมือง (หรือเก็บตัวอยู่ในบ้าน [1] ) ของเขา ด้วยความอดทน ด้วยความหวัง (โดยวิงวอนต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากโรคระบาด) ซึ่งเขารู้ว่าเขาไม่ติดโรคระบาดดังกล่าว เช่นนี้พระองค์อัลลอฮฺจักทรงบันทึกให้แก่เขา (ว่าปลอดภัย) ยกเว้น (หากเขาติดเชื้อโรคแล้วเสียชีวิต) เขาจะได้ผลบุญเฉกเช่นเขาตายชะฮีด (ตายในหนทางของอัลลอฮฺ)” [2]

สิ่งที่ได้รับจากหะดีษ

เราคงไม่ต้องพูดอะไรมาก สำหรับผู้ศรัทธาในภาวะที่มีเชื้อโรคระบาดกำลังแพร่เชื้ออยู่ขณะนี้ ท่านนบีของเราสอนเรื่องการป้องกันโรคระบาดมานานนม 1400 ร้อยกว่าปี สอนวิธีป้องกันให้รอดพ้นจากติดเชื้อโรคระบาด ครั้นป้องกันอย่างดีแล้ว ก็มอบหมาย (ตะวักกุล) ต่ออัลลอฮฺ

ท่านนบีของเราระบุ อย่างชัดเจนว่า บุคคลใดยังไม่ติดเชื้อโรคระบาดให้เขาเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านของเขา หรืออยู่แต่ในเมืองของเขา อย่าออกไปไหนให้เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน โดยเฉพาะบุคคลที่รู้ตัวเองว่า ตนเองมิได้ติดเชื้อโรคระบาด (อย่างโรคโควิด 19) แต่อย่างใดนั้น ให้เขาอยู่แต่ในบ้านของเขา อดทนต่อการทดสอบจากอัลลอฮฺ ไม่ว่าจะอดทนที่ไม่ได้ออกไปรับประทานอาหารอร่อยๆ ตามร้านรวงนอกบ้าน หรืออดทนที่ไม่ได้ไปพักผ่อนตากอากาศตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ หรืออดทนต่อภารกิจที่เคยทำงานประจำนอกบ้าน ในเวลาเดียวกันก็วิงวอนต่ออัลลอฮฺให้ตนเอง,คนในครอบครัว หรือบุคคลรอบข้างพ้นภัยจากโรคระบาดดังกล่าว เช่นนี้พระองค์อัลลอฮฺจักทำให้เรารอดพ้นจากการติดเชื้อโรคดังกล่าว (อินชาอัลลอฮฺ)

อนึ่ง หากเราขังตัวอยู่กับบ้านนั่นหละ ทว่าเรากลับกลายเป็นผู้ติดเชื้อโรค สุดท้ายหากเราเสียชีวิตด้วยโรคระบาดดังกล่าว ศาสนาถือว่าเขาตายเฉกเช่น เขาตายในสนามรบในนามศาสนา หรือตายชะฮีดนั่นเอง นี่คือรางวัลอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้ศรัทธาอย่างหาสิ่งใดเปรียบมิได้,

วันนี้เราจึงต้องให้กำลังใจกันและกัน เราทุกคนต้องอยู่แต่ในบ้าน ขังตัวเองอยู่กับบ้าน วิงวอนต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากเชื้อโรคร้ายนั้น การกระทำเช่นนี้หละ คือ ผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทาง (ซุนนะฮฺ) ของท่านนบีอย่างแท้จริง

วันนี้เราจะพิสูจน์ว่า ใครจริงกับศาสนา ใครคือ ผู้ยอมจำนนต่อคำสอนของท่านนบีอย่างศิโรราบ หรือใครที่ยืนหยัดบนหลักการศาสนาอย่างแท้จริง ก็คงพิสูจน์กันในช่วงนี้ขณะโรคโควิด 19 กำลังระบาดอยู่กระมัง

[1] في بيته แปลว่า เก็บตัวในบ้านของเขา (หะดีษเศาะหี้หฺ, บันทึกโดยอะหฺมัด หะดีษที่ 26139)

[2] หะดีษเศาะหี้หฺ, บันทึกโดยบุคอรีย์ หะดีษที่ 3474

อัพเดทล่าสุด