วันกิยามะฮฺจะยังไม่เกิดจนกว่า 'มุสลิมทำสงครามกับยิว'


วันกิยามะฮฺจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่ามุสลิมจะทำสงครามกับยิว มุสลิมจะทำการสังหารยิว จนกระทั่งพวกยิวไปหลบหลังก้อนหินและต้นไม้  ก้อนหินและต้นไม้ก็จะเปล่งเสียงว่า “จงมาฆ่ายิว” พวกมันอยู่หลังฉัน


วันกิยามะฮฺจะยังไม่เกิดจนกว่า 'มุสลิมทำสงครามกับยิว'

ฉันเองเชื่อ - อัลลอฮฺทรงรู้ดียิ่ง ว่าอาหรับจะไม่มีทางประสบกับความสำเร็จ ในการที่จะทำให้ปาเลสไตน์กลับคืนสู่สภาพปกติได้ด้วยในนามแห่งอุดมการณ์แบบอาหรับ และไม่สามารถที่จะกลับสู่สภาพปกติได้เลยเว้นแต่ด้วยกับนามแห่งอิสลาม ที่ท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) และบรรดาซ่อฮาบะฮฺได้ยึดถือปฏิบัติ ดังที่พระองค์กล่าวว่า 

 "แท้จริงแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ ซึ่งพระองค์จะทรงให้มันสืบทอดแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ จากปวงบ่าวของพระองค์ และบั้นปลายนั้นย่อมเป็นของผู้ยำเกรงทั้งหลายอัล-อะอฺรอฟ : 128 )

สำคัญอย่างยิ่ง พวกอาหรับ (หลายประเทศเองได้พยายามเติมเต็มดุนยาด้วยการสบถวาจาและการประท้วง ดังนั้นพวกเขาจะไม่สามารถมีชัยชนะได้ (เพราะวิธีการดังกล่าวไม่ใช่วิธีของอิสลามจนกว่าพวกเขาจะเรียกร้องให้ยิวออกจากฟิลิซตีนด้วยกับอิสลาม อันจะเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาได้ปฏิบัติตัวของพวกเขาให้อยู่ในครรลองของอิสลาม แล้วผลจากการที่พวกเขาปฏิบัติตนดังกล่าว สิ่งที่ท่านนบี (ซ.ล.) ได้เคยกล่าวไว้ก็จะเกิดขึ้นกับพวกเขา ( คือได้รับชัยชนะ ) 

ดังที่ท่านนบี (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า 

"วันกิยามะฮฺจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่ามุสลิมจะทำสงครามกับยิว มุสลิมจะทำการสังหารยิว จนกระทั่งพวกยิวไปหลบหลังก้อนหินและต้นไม้  ก้อนหินและต้นไม้ก็จะเปล่งเสียงว่า “จงมาฆ่ายิว” พวกมันอยู่หลังฉัน”  (บุคคอรีย์/มุสลิม)

ดังนั้นฉันขอกล่าวว่า : เราจะไม่จัดการพวกยิวด้วยกับอุดมการแบบอาหรับ เราจะไม่จัดการกับพวกเขาเว้นแต่ด้วยกับอัล-อิสลาม ใครก็ตามที่ปรารถนาดังกล่าว ดังนั้นจงอ่านดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า 

"และแท้จริงนั้นเราได้บันทึกไว้ในคัมภีร์อัซซะบูร หลังจากที่เราได้บันทึกไว้ในเลาหิลมะหฺฟู้ซ แผ่นดินนั้นปวงบ่าวของเราที่ดีมีคุณธรรมจะเป็นผู้สืบทอดมรดกมันอัล-อัมบิยาอฺ : 105 )

ดังนั้น อัลลอฮฺจะทรงมอบแผ่นดินให้เป็นมรดกกับบ่าวของพระองค์ที่ซอลิหฺ(คนดีมีคุณธรรม) และเมื่อเราเป็นบ่าวที่ซอลิหฺของพระองค์ พระองค์ก็จะมอบมรดก(ผืนแผ่นดิน)ให้กับเรา อย่างสะดวกและง่ายดาย โดยไม่มีอุปสรรค ความเหนื่อยยากใดๆ และไม่ต้องพร่ำเพ้อให้มันยืดยาวแบบไม่มีที่สิ้นสุด

และฉันเองได้รู้มาว่า บรรดามุสลิมในยุคทองแห่งอิสลาม พวกเขาไม่ได้ครอบครองฟิลิซตีนด้วยกับอื่นใด เว้นแต่...ด้วยกับการดำเนินตามอิสลามอันบริสุทธิ์ !!! และก็เช่นกันในยุคนั้นพวกเขาไม่ได้ครอบครองบรรดาหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆ เช่น เปอร์เซีย โรม และเมืองอิยิปต์ นอกจากด้วยกับอิสลามอันบริสุทธิ์เท่านั้น

และทั้งหมดนี้ ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรดาวัยรุ่นของเราพวกเขาจะช่วยเหลือปาเลสไตน์อย่างถูกวิธี เพราะชัยชนะจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากด้วยกับอิสลามเท่านั้น!!! ไม่ใช่อิสลามตามอารมณ์ หรืออิสลามแค่เพียงในบัตรประชาชนเท่านั้น

โดย: ชัยคฺ อุษัยมีน

แปลเรียบเรียง อ.ยาซีน สลักเพชร

ที่มา : ตัฟซีรซูเราะฮฺอัล-บะกอเราะฮฺ 169-170 

www.islammore.com

บทความที่น่าสนใจ

อัพเดทล่าสุด